Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Akciğer zarı kanseri, tıbbi adıyla "mezotelyoma," oldukça nadir görülen ancak genellikle son derece ölümcül bir kanser türüdür. Bu kanser türü, akciğer zarı adı verilen ince bir zarın iç yüzeyinde başlar ve genellikle kanser tanısı konulduğunda ileri bir aşamada bulunur. Ne yazık ki, akciğer zarı kanseri teşhisi konulduğunda yaşam süresi genellikle oldukça kısa olabilir.

Ancak her hastada hastalığın ilerleyişi farklıdır. Tedavi seçenekleri, hastalığın aşaması ve diğer faktörler yaşam süresini etkileyebilir. Rehberimizde ise akciğer zarı kanseri tanısı alan bireylerin karşılaştığı zorluklar, mevcut tedavi seçenekleri ve yaşam süresi hakkında daha fazla bilgi sunacağız!

Akciğer Zarı Kanseri Nedir?

Akciğer zarı kanseri, pleura olarak da bilinen akciğer zarı hücrelerinin kontrolsüz büyümesi sonucu gelişen bir tür kanserdir. Pleura, akciğerleri saran ve akciğerlerin diğer göğüs organlarıyla temasını sağlayan ince bir zar sistemidir. Akciğer zarı kanseri, bu zarın hücrelerinin anormal büyümesi ve bölünmesi sonucu oluşur. Bu kanser türü, nadir görülen bir hastalıktır, ancak ciddi sonuçlara yol açabilir.

Akciğer Zarı Kanseri Neden Ortaya Çıkar?

Akciğer zarı kanserinin ortaya çıkmasına neden olan detaylar oldukça karmaşıktır. Ancak en yaygın nedenlerden biri, maruz kalınan asbest gibi kanserojen maddelerdir. Asbest, özellikle inşaat ve endüstriyel işlerle uğraşan kişiler için büyük bir risk faktörü olabilir. Sigara içmek de akciğer zarı kanserine yol açabilen bir risk faktörüdür. Asbest, özellikle inşaat sektöründe kullanılan birçok malzemede bulunan bir mineral lif türüdür. Bu lifler solunduğunda akciğerlere yerleşebilir ve uzun vadede akciğer zarı kanserine neden olabilir.

Sigara içmek, akciğer zarı kanseri riskini artırır. Sigara dumanı içindeki kimyasallar, akciğer zarı kanseri gibi kanser türlerinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak, akciğer zarı kanseri riskini artırabilir. Bu radyasyon, özellikle radyoterapi tedavisi gören hastalar arasında bir sorun olabilir. Ailesel kanser öyküsü olan bireylerde akciğer zarı kanseri riski daha yüksek olabilir. Genetik faktörlerin rolü, bu kanser türünün gelişiminde hala araştırma konusudur.

Akciğer Zarı Kanseri Hangi Belirtilerle Kendini Gösterir?

Akciğer zarı kanseri, belirtileri diğer akciğer kanseri türlerine benzeyebilir. Bu belirtiler şunlardır:

 • Akciğer zarı kanseri, göğüs bölgesinde şiddetli ağrılara neden olabilir. Bu ağrılar, kanserin ilerlediği durumlarda daha belirgin hale gelebilir.
 • Nefes darlığı, akciğer zarı kanseri hastalarının sıkça yaşadığı bir belirtidir. Kanser tümörünün akciğerleri sıkıştırması sonucu ortaya çıkar.
 • Kronik öksürük ve balgam üretimi, akciğer zarı kanseri belirtilerinden biridir. Kanlı balgam da bu kanser türü ile ilişkilendirilebilir.
 • Kanserin vücut üzerindeki etkileri halsizlik ve iştah kaybına neden olabilir. Bu da kilo kaybına yol açabilir.
 • Akciğer zarı kanseri, göğüs duvarında şişlik veya kitlenin oluşmasına yol açabilir.

Akciğer zarı kanseri belirtileri sıklıkla ileri aşamalarda daha belirgin hale gelir. Erken teşhis ve tedavi, bu kanser türünün etkilerini azaltmada çok önemlidir. Bu nedenle, belirtileri gösteren kişilerin derhal bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçmeleri önemlidir.

akciğer zarı kanseri

Akciğer Zarı Kanserinde Risk Grupları Nelerdir?

Akciğer zarı kanseri risk faktörleri, kişinin yaşam tarzı, çevresel etmenler ve genetik yatkınlığı içerir. Risk grupları aşağıda belirtilmiştir.

 • Sigara içmek, akciğer kanseri riskini artırır. Sigara içenlerde akciğer zarı kanseri riski daha yüksektir.
 • Asbestle çalışan veya bu maddeye maruz kalan kişiler, akciğer zarı kanseri riski altındadır. Asbestle çalışanlar veya bu maddeye maruz kalanlar, iş güvenliği önlemleri almalıdır.
 • Göğüs bölgesine radyoterapi alan kişilerde akciğer zarı kanseri riski artabilir.
 • Aile geçmişi, akciğer zarı kanseri riskini etkileyebilir. Ailesinde akciğer zarı kanseri öyküsü bulunan kişiler daha yüksek risk altındadır
 • Akciğer zarı kanseri 65 yaşın üzerindeki bireylerde daha sık görülür.
 • Erkekler, kadınlara göre akciğer zarı kanseri gelişme riski daha yüksektir.
 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi kronik solunum yolu hastalıkları, riski artırabilir.

Akciğer Zarı Kanseri Tanı Süreci Nasıl İlerler?

Akciğer zarı kanseri tanı süreci, hasta öyküsü, fizik muayene, görüntüleme testleri ve biyopsi gibi aşamalardan oluşur:

Hasta Öyküsü ve Fizik Muayene

Doktor, hastanın semptomlarını ve sağlık geçmişini değerlendirir. Ayrıca fizik muayene ile göğüs ve solunum sistemine yönelik bulgular araştırılır.

Görüntüleme Testleri

X-ışınları, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MR) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi görüntüleme testleri, akciğer zarı kanserini teşhis etmek ve evrelemek için kullanılır. Bu testler, tümörün boyutunu ve yayılımını değerlendirmeye yardımcı olur.

Biyopsi

Şüpheli lezyonların varlığı durumunda, bir biyopsi yapılır. Bu, doktorun kanser hücrelerini doğrulamasına yardımcı olur. Biyopsi, ince bir iğne, bronkoskopi veya cerrahi bir işlemle yapılabilir.

Evreleme

Tanı konulduktan sonra kanser, evresini belirlemek için sınıflandırılır. Bu, kanserin yayılımını ve tedavi seçeneklerini belirlemede önemlidir.

Tedavi Planı

Tanı konulduktan sonra, hastanın tedavi planı oluşturulur. Tedavi seçenekleri, kanserin evresine, hastanın sağlık durumuna ve tercihlerine bağlı olarak belirlenir. Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi ve hedefe yönelik tedaviler bulunabilir.

Akciğer zarı kanseri, erken teşhis ve uygun tedavi ile daha iyi bir prognoza sahip olabilir. Bu nedenle, herhangi bir semptom veya risk faktörü bulunan bireyler, düzenli tıbbi kontrolleri ihmal etmemelidirler

Akciğer Zarı Kanseri Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer zarı kanseri tedavi yöntemleri birkaç alternatif içerir. Bunlar:

 • Erken evre akciğer zarı kanseri teşhisi konulduğunda, cerrahi müdahale sıklıkla tedavinin bir parçasıdır. Doktorlar, zarın etkilenen bölgesini çıkarmayı veya zarın tamamını almayı önerirler. Bu, kanserin yayılmasını engellemeye yardımcı olabilir.
 • Radyoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini kontrol altına almak için yüksek enerjili ışınların kullanılmasını içerir. Radyoterapi, cerrahi sonrası veya cerrahiye uygun olmayan durumlarda kullanılabilir.
 • Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini yavaşlatmak için ilaçların kullanılmasını içerir. Genellikle radyoterapi veya cerrahi sonrası kemoterapiye başvurulur. Bu tedavi, kanserin yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olabilir.
 • İmmünoterapi, bağışıklık sistemini kanser hücrelerine saldırmak için uyararak çalışır. Akciğer zarı kanseri tedavisinde son yıllarda önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir.
 • Bazı akciğer zarı kanseri tipleri, spesifik genetik mutasyonlarla ilişkilendirilir. Bu durumda, hedefe yönelik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, sadece kanser hücrelerini hedef alır ve sağlıklı hücreleri etkilemez.
 • Akciğer zarı kanseri ileri evrelerde teşhis edilirse veya tedavi seçenekleri sınırlıysa, palyatif bakım önerilebilir. Bu yaklaşım, semptomların hafifletilmesi, ağrı kontrolü ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanır.

Akciğer Zarı Kanserinde Yaşam Süresi Ne Kadardır?

Akciğer zarı kanseri yaşam süresi, birçok faktöre bağlı olmakla birlikte her hasta için farklı olabilir. Bu faktörler arasında şunlar yer alır:

 • Akciğer zarı kanserinin evresi, tedavi ve yaşam süresi üzerinde büyük etkisi olan önemli bir faktördür. Erken evre teşhis edilen hastaların tedaviye yanıt verme olasılığı daha yüksektir.
 • Tedavi seçenekleri, hastanın yaşam süresini etkiler. Erken evrelerde tespit edilen ve cerrahi ile tedavi edilebilen vakaların yaşam süresi daha uzun olabilir.
 • Hastanın genel sağlık durumu, tedaviye yanıt ve yaşam süresi üzerinde etkilidir. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi, tedavi sonuçlarını olumlu yönde etkileyebilir.
 • Bazı genetik hususlar, kanserin seyrini etkileyebilir. Örneğin, spesifik genetik mutasyonlar hedefe yönelik tedavilere olan yanıtı etkileyebilir.
 • Sigara içmek, akciğer kanseri riskini artırır ve tedavi sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.
 • Yaş, yaşam süresini etkileyen bir diğer önemli faktördür. Genç ve daha sağlıklı bireyler, tedaviye daha iyi yanıt verirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı