Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.6]

Göğüs cerrahisinde özelikle akciğer kanseri ve mediasten kitlelerinde Robotik cerrahinin Video Yardımlı cerrahi (VATS) ve açık ameliyatlara belirgin teknik üstünlüğü nedeni ile Dünya’da ve özelikle ABD ve Avrupa’da giderek artan oranda kullanılmaktadır.

da Vinci Robotik Cerrahi

Prof.Dr.Adalet  Demir

Göğüs Cerrahisi

E-mail: dradalet@hotmail.com

Cerrah, da Vinci Robotik Cerrahi sistemiyle küçük kesirlerle ameliyatı gerçekleştiriyor. Robotik cerrahide ameliyatlar, torakoskopik (VATS) ve laparoskopik  cerrahide olduğu gibi, küçük kesiler içine yerleştirilen ‘port’ adı verilen küçük borucuklar yoluyla yapılıyor. Robotun kollarından biri kamerayı, diğer kollar cerrahi aletleri tutuyor.  Cerrah operasyonu bir bilgisayar konsolunda oturarak gerçekleştiriyor. Konsol kolları kontrol ederek ameliyatı yapar. da Vinci robotunun cerrahi enstrümanları, konsol başındaki cerrahın komutlarını eş zamanlı olarak uyguluyor.

da Vinci Robotik Cerrahi
da Vinci Robotik Cerrahi nedir
Mediastinal Masses

Resim 1: Cerrah  operasyonu bir bilgisayar konsolunda oturarak gerçekleştiriyor. Ameliyatta hasta başında bir cerrah ve hemşire  bulunur konsoldaki cerraha yardım eder.

da Vinci Robotik Cerrahi ameliyatları

Resim 2: Robotik cerrahide Robotik koların giriş yerleri ve portlar

Cerrah elleri, bilekleri ve parmakları ile küçük ve hassas hareketler yapar ve bu hareketleri gerçek zamanlı mikro hareketlere dönüştürür. Ameliyatta hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor. Cerrah; tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, konsolda derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor.

Kamera ile derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülme ile ameliyat esnasında  oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor.  Kamerayı ve diğer aletleri ellerinin ve ayaklarının yardımıyla kullanarak komutlar veriyor.

Bu alet uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor. Robotik cerrahide cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor.

robotik cerrahi

Resim 1. A) Sağ alt lob komon bazal segmentektomi için arkadan kesilerin  görünüşü (B) Kesilerin önden görünüşü (C) Robotik operasyonun ve servis portun görünüşü, C) Portların giriş yerleri

Robotik Cerrahi Her Hastada Uygulanabilir mi?

Robotik cerrahi her hasta için bir seçenek olmayabilir. Robotik Cerrahi özelikle aşağıdaki göğüs cerrahi hastalıklarında Torakoskopik (VATS) ameliyatlardan daha başarılı şekilde güvenle uygulanmaktadır

 • Erken evre akciğer kanserleri
 • Akciğer rezeksiyonları
 • Mediasten bölgesinde bulunan  tümörler ve kistler
  • Timoma
  • Nörojenik tümörler
  • Teratoma
  • Mediasten Kistler
 • Diyafragma hastalıkları
 • Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, VATS ile ameliyat tekniğine göre daha fazla lenf bezi çıkartma şansımız olduğu için robotik cerrahinin VATS’a göre onkolojik bir üstünlük sağlar

da Vinci Robotik Cerrahi Pek Çok Avantaj Sağlıyor

 • Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi daha fazla yapıldığı için video yardımlı ameliyatlardan onkolojik bir üstünlük sağlar.
 • Daha az komplikasyon oranı
 • Daha az kan kaybı
 • Daha az post-operatif ve kronik ağrı
 • Daha çabuk iyileşme
 • Daha erken taburculuk
 • Daha küçük kesi izleri ve estetik görünüş.

Resim 2: Sol alt lob komon bazal segmentektomi ameliyatı yapılan bir hastanın Robotik cerrahi sonrası kesilerin izleri.

Robotik Cerrahinin Riskleri var mıdır?

Robotik cerrahide geleneksel yöntemlerdeki benzer komplikasyonlar daha düşük oranlarda görülmektedir. Robot ekipmanları göğüs boşluğu içerisinde çevre dokulara en az zararı vererek, komplikasyon oranının azalmasını sağlar.

da Vinci Robotik Cerrahi Sonrası

da Vinci Robotik Cerrahi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Robotik Cerrahi her hasta için bir seçenek olmayabilir. Robotik Cerrahi özelikle aşağıdaki göğüs cerrahi hastalıklarında Torakoskopik (VATS) ameliyatlardan daha başarılı şekilde güvenle uygulanmaktadır

 • Erken evre akciğer kanserleri
 • Akciğer rezeksiyonları
  • Lobektomi
  • Segmentektomi
  • Wedge rezeksiyon
 • Mediasten bölgesinde bulunan  tümörler ve kistler
  • Timoma
  • Nörojenik tümörler
  • Teratoma
  • Mediasten Kistler
 • Akciğer nodülerin çıkarılması
 • Metastaz cerrahisi
  • Seçilmiş vaklarda
  • Eğer metastaz sayısı çok fazla ise acık cerrahi tercih etmek lazım
 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları
 • Bazı enfektif hastalıkların cerrahisinde
 • Diyafragma hastalıkları
 • Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi, VATS ile ameliyat tekniğine göre daha fazla lenf bezi çıkartma şansımız olduğu için robotik cerrahinin VATS’a göre onkolojik bir üstünlük sağlar

da Vinci Robotik Cerrahi açık ameliyatlara ve VATS’a  göre pek çok avantaj sağlıyor

 • Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi daha fazla yapıldığı için video yardımlı ameliyatlardan onkolojik bir üstünlük sağlar.
 • Daha az komplikasyon oranı
  • Daha az kan kaybı
  • Kamera ile derin ve dar bölgelerdeki anatomik yapılara dair büyültülme ile ameliyat esnasında  oluşabilecek yaralanmalar aza indirilebiliyor.
 • Bu alet uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor. Robotik cerrahide cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor.
 • Daha az post-operatif ve kronik ağrı
  • VATS’a göre biraz ağrı fazla
  • Açık cerrahiye göre ağrı çok az
 • Daha çabuk iyileşme
 • Daha erken taburculuk
 • Daha küçük kesi izleri ve estetik görünüş.

Göğüs cerrahiisnde minimal invazif cerrahi teknikler;

 1. Tek Por VATS ile cerrahi
 2. VATS ile Cerahi
 3. Robotik cerrahi
 • VATS; klasik olarak eskiden genelde 3 kesi(port)den yapılırdı. Sonradan 2 kesiden akciğer kanseri gibi büyük ameliyatları rahat ve güvenli bir şekilde yapmaya başladık ve hala en çok tercih edilen iki portan bu işlemin yapılmasıdır. Bir portan kamera diğer ikinci portan cerrahi aletler  için kulanılır.  Fakat son zamanlarda artık bu işlemi Tek Port VATS ile yani tek bir girişten yapmaya başladık. Bu işlem tek kesiden hem kamera hemde cerrahi aletler sokulur ve ameliyat yapılır. Rbotik Cerrahi ise en az 3 port gereklidir.
 • VATS kapalı bir alanda düz çubuklarla ile çalıştığınızı düşünün ama  Robotik Cerrahide ise  Cerrah; tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, konsolda derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor. Aynı zamanda Bu alet uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor. Robotik cerrahide cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor.
 • Akciğer kanserlerinde lenf bezlerinin temizlenmesi daha fazla yapıldığı için video yardımlı ameliyatlardan onkolojik bir üstünlük sağlar.

Cerrah operasyonu bir bilgisayar konsolunda oturarak gerçekleştiriyor. Konsol kolları kontrol ederek ameliyatı yapar. da Vinci robotunun cerrahi enstrümanları, konsol başındaki cerrahın komutlarını eş zamanlı olarak uyguluyor. Cerrah elleri, bilekleri ve parmakları ile küçük ve hassas hareketler yapar ve bu hareketleri gerçek zamanlı mikro hareketlere dönüştürür. Sadece Robotun bazı özeliklerinden yararlanılır.

 • Cerrah; tıpkı gözlerimizde olduğu gibi, konsolda derinlik hissi olan 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor.
 • Kamerayı ve diğer aletleri ellerinin ve ayaklarının yardımıyla kullanarak komutlar veriyor. Bu alet uçları ‘endowrist’ adı verilen sistem sayesinde kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.
 • Robotik cerrahide cerrahın operasyon anındaki olası el titremesini hiçbir şekilde aletlere iletmiyor

Ameliyatta hasta başında duran bir ikici cerrah cerrah ve hemşire  konsoldaki cerraha yardım ediyor. Hasta başındaki cerrah hem konsoldaki cerraha yardım ediyor hemde o esnada oluşabilecek bir komplikasyon (majör bir kanama gibi )  karşısında steril olduğu için hemen açık cerrahiye geçer ve komplikasyon önlenmiş olur.

 • Hasta memnuyet oranı yüksektir ve yüksek güvenirlikte bir yöntemdir.
 • Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür ve daha iyi kozmetik görünüm avantajı vardır.
 • Açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir.
 • Az ağrı olduğu için daha az ağrı kesici kulanır.
 • Omuz hareket kısıtlılığının daha az olması.
 • Daha az kardiak sorunlar görülmesi (atrial fibrilasyon gibi).
 • Solunum fonksiyonu açısında daha konforludur.
 • Daha az komplikasyon oranı ( daha az pnömoni gibi).
 • İmmün sistem daha az etkilenmekte.
 • Hastanede yatış süresi kısalmakta ve normal yaşama hızlı şekilde dönülür.
 • VATS yalnız hastanede ameliyat sonrası değilde, taburculuktan sonraki dönemde de hastalar için konfor sağlar.
 • Daha az kronik ağrı.
 • Solunum fonksiyonu açısında açıklara göre daha iyi ve konforlu
 • Eğer hastanın hastalığında kemoterapi/radyoterapi alması gerekiyorsa daha hastanın yüksek oranda almasını sağlayabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı