Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.9]

Mediastinoskopi boyundan iman tahtasının 2 cm üzerinde 3 cm’lik bir kesi ile soluk borusuna ulaşılır. Bu optikli mediastinoskopi aletini soluk borusunun üzerinde ilerletilerek mediasten diye tanımladığımız alandaki lenf nodları ve kitleler ile ilgili işlemler yapılır.

Bu kesi estetik bir şekilde dikişleri cilt üzerinde gözükmeyen ve emilebilen dikişlerle kapatılmaktadır. Ameliyatan sonra sadece 2-3cm’lik belirsiz bir iz kalmaktadır.

Resim 1: Boyun üzerindeki cilt kesisinin yeri ve medastinoskopinin yerleştirilmesi
Resim 2: Aletin soluk borusu üzerinde ilerletilmesi
Mediastinoskopi - lenf nodu haritası
Resim 3: Biyopsi yapılabilen mediastinal lenf nodu haritası

Mediastinoskopi boyundan iman tahtasının 2 cm üzerinde 3 cm’lik bir kesi ile soluk borusuna ulaşılır. Bu optikli mediastinoskopi aletini soluk borusunun üzerinde ilerletilerek mediasten diye tanımladığımız alandaki lenf nodları ve kitleler ile ilgili işlemler yapılır. Bu kesi estetik bir şekilde dikişleri cilt üzerinde gözükmeyen ve emilebilen dikişlerle kapatılmaktadır. Ameliyatan sonra sadece 2-3cm’lik belirsiz bir iz kalmaktadır.

Mediastinoskopi hem tanısal hemde evreleme amaçlı kullanılmaktadır. Fakat en sık akciğer kanseri evelemesinde önemli bir yer tutan lenf bezlerinin biyopsisinde kullanılır.

Bu işlem hastanın tedavisinikarar vermemizi etkileyebilmektedir. Hastaya direkt cerrahi mi, yoksa kemoterapi sonrası cerrahimi yoksa sadece kemoterapi ve radyoterapi mi alacak kararı vermemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca tanısal amaçlı bazı hastalıkların yani tüberküloz, sarkoidoz, romatolojik hastalıklar gibi lenf bezleri tutan öbür hastalıkların tansında kullanılır.

Mediastinoskopi ile mediastinal lenf nodu biyopsisi

Tanısal Mediastinoskopi

 • Tuberkuloz
 • Sarkoidoz
 • Lenfoma
 • Akciğer karsinomu

Evreleme

Yanlış anlaşılma:
Bu işlem hastaya anlatılırken bazen sanki nefes borunun delineceği yani trakeostomi yapılacak şeklinde hastalar tarafından yanlış anlaşılmalar olabilmektedir. Oysa ki bu işlem yapılırken nefes borusunun önünden yapılmakta ve nefes borusuna müdahale edilmeden soluk borusu üzerinde ilerletilerek bu işlemler yapılmaktadır.

1 Comment to “ Mediastinoskopi Nedir?- Lenf Bezlerinden Biyopsi”

 1. The Center for Cold-Formed Metal Buildings (CCFSS) was
  established at the College of Missouri-Rolla (now Missouri College of Science
  and Technology) in Might 1990 under an initial grant received
  from the Us Straightener and Metal Company. More than the decades,
  the Center’s sponsorship features produced to consist of: Cold-Formed Metallic Engineers Start,
  Metal Structure Association, Holder Makers Institute,
  Simpson Strong-Tie, Material Veranda Institute and Metallic Framing Field Relationship.
  In 2000, the Center was basically renamed for its Founding Director, Dr.
  Wei-Wen Yu.

  The Middle is dedicated to furthering the field of
  cold-formed steel and hosts continuing education events
  such as the Wei-Wen Yu International Classic Conference
  on Cold-Formed Material Structures, which has taken place
  every other year since 1971. Top doctors, engineers, makers and educators who
  possess operating in research, style, produce and
  the use of cold-formed metal participants collect at this convention to current complete chats
  of their recent results.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı