C- BİLİMSEL ÖDÜLLER

Ödüller :

  1. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, p38, Antalya, 2008 (EN İYİ POSTER ÖDÜLÜ). Demir A, M.Z. Gunluoğlu, N. Dağoğlu, A.Turna, Y. Dizdar, K. Kaynak, Ş. Dilege, N.M. Molinas, D. Yilmazbayhan, S.İ.Dinçer, A.Gürses “Göğüs duvarı primitif nöroektodermel tümörlerin tedavisinde cerrahinin yeri ve prognozu”.
  2. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, 109, Marmaris, 2007 (EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ) Melek, H., M. Günlüoğlu, Demir, B. Medetoğlu, H.V. Kara, A. Ölçmen, S.İ. Dinçer, “Akciğer Kanserinin Mediastinal Evrelemesinde Bilgisayarlı Tomografi entegre edilmiş PET’in (PET-BT) PET füzyon BT’ye üstünlüğü”.
  3. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, 92, Antalya, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ)Fazlıoğlu, M., C. Kocatürk, Y. Sönmezoğlu, A.G. Cevik, Demir, N. Ürer, A.Turna, S.İ. Dinçer M.A. Bedirhan ve A. Gürses, “Göğüs Duvarı invazyonu olan KHDAK DA İnvazyon derinliği ile rezeksiyon tipinin sağkalıma etkisi”.
  4. Ulusal Torasik Onkoloji Kongresi, TP , Çeşme, 2006. (EN İYİ TARTIŞMALI POSTER ÖDÜLÜ).Günlüoğlu, M.Z., Demir, H. Akın, D. Sansar, H.V. Kara, A. Ölçmen ve S.İ. Dinçer, “Sol üst lob küçük hücre dışı akciğer kanserinde Mediastinal lenfatik metastaz paterni”.
  5. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye (AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞMA GRUBUNUN EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ). Adalet Demir, Songül Büyükkale, Nur Dilek Bakan, Özgür İşgörücü, Nurgül Pakdemir Bilgin, Orçun Önal, Adnan Sayar. Akciğernaklinde erken dönem cerrahi komplikasyonlar. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 3-7 Nisan, 2013, Antalya, Türkiye
Yukarı