F-EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

  1. Haftalık zorunlu ders yükünden fazla ders vermek (1 yarıyıl)

(Örgün Öğretim Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora dersleri)

(Son akademik yükseltilmeden sonraki dönem için geçerlidir. Vakıf üniversitelerinde ve ücretli ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans vb. gibi programlarda verilen dersler dikkate alınmaz)

 (Dekanlıkça,Yüksekokul veya ilgili Enstitü Müdürlüklerince belgelenecektir)

  1. Tez DanıĢmanlığı (Tamamlanmış olmak koşuluyla)
  2. a) Doktora, Tıpta Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlik

(1. Tıpta Uzmanlık Tezi: Küçük Hücreli Dışı Primere Akciğer Kanserinde Koplet Rezeksiyon Uygulanan Pnömonektomi ve Bronşial Sleeve Lobektomi olgularının Karşılaştırmalı Analizi.  Op.Dr.Murat Hüseyin Kapdağlı, İstanbul, 2014 )

  1. b) Yüksek Lisans
Yukarı