Çalıştığı Kurumlar

 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (Tıp Eğitimi)

 

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi (Uzmanlık)

 

Leuven University Hospitaly, Lung Transplantation Center, Department of Thoracic Surgery, Leuven, Belgium

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

 

İstinye Üniversitesi Liv Hastanesi

İdari Görevler

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı

 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzman yardımcısı

 

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Akciğer Nakli Merkezi sorumlu uzman yardımcısı

 

Türk Toraks Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grup Başkanlığı

 

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğer Nakli Çalışma Grup Başkanlığı

Yukarı