Akıllı İlaçlar (Hedefe Yönelik Tedavi)

Günümüzde akciğer kanserinde klasik tedavi yöntemlerine göre daha az yan etkilere sahip hedefe yönelik tedavi modelleri güncelliğini korumaktadır. İlerlemiş akciğer kanserinin tedavisi için, günümüzde yapılan çalışmalarda çeşitli moleküler seviyede hedefe yönelik kanser tedavi yöntemleri geliştirilmiştir

Klasik tedavi modelinde kanser histopatolojik tipine göre standart bir tedavi yaklaşımı uygulanmaktadır. Seçilen tedavi yöntemi belirlenen kanser genetiği yapısı ile uyumlu değil ise; hasta bu ilacın kanserli hücreleri etkileyebilme süresi içinde hem ilacın yan etkisine maruz kalabilmekte hem de tedavi edilmediği bu sürede kanser kan veya lenf yolu ile vücuda yayılarak hastanın beklenen zamandan önce kaybedilmesine neden olmaktadır. Hedefe yönelik tedavi yöntemlerinde kanser hücresi incelenerek saptanan gen mutasyonlarına göre kişiselleştirilmiş tedavi yapılabilmektedir

Rutin uygulana kemotrapide verilen ilaçların tümör hücrelerini öldürürken vucudumuzn öbür hücrelerinede zarar verir. Yan etkiler biraz fazladır. Örneğin; mide bulantısı kusma, kan tablosunun bozulması, saç dükülmesi gibi. Bu ilaçlar damardan verilir.

Ama akılı ilaçlar yada hedefe yöneliklik ilaçlar ise sadece tümör hücrelerini öldürmeye yöneliktir ve ağızdan alınır

Bugün mevcut olan akıllı ilaçlar her kanser türünde etkili değildir.

Akciğerin adenokarsinom denilen türünde genelde etkilidirler.

Bunlardan da ilacın işe yarayıp yaramayacağını alınan biyopsiden yada ameliyat piyesindeki materyallerden genetik çalışmalar yapılarak tesbit edilir.

Bu genetik markırlar

  • EGFR
  • ALK
  • ROS.1
  • C-MET
  • B-RAF

Yaklaşık olarak akciğer adenokarsinomlu hastaların %7-10'sinde bu tedavi uygulanabilir. Özelikle sigara içmeyen ve bayan hastalarda bu tedavi uygulanabilirlik oranı %30'lara kadar çıkabilmektedir.

İmmünoterapi

Son yıllarda ileri evre (3B ve 4. evreler) akciğer kanserlerinde ortaya çıkan en önemli gelişmelerden biridir.

Hastanın bağışıklık sistemi üzerinden çalışan bir tedavidir.

Hasarlı -defektli olan bağışıklık sisteminin yeniden sağlılık çalışmasını sağlayarak etki eden bir tedavi şekli olarak kabul edilmektedir.

Bu yöntemle hastalarda daha uzun süre sağ kalım sağlanabilmektedir.

Evre 3 hastalarda Kemoterapi ve Radyoterapi Tedavisi tamamamlandıktan sonra ameliyat olamayan hastalarda kullanımı var

Evre 4 hastalarda 1.sıra tedavi de kemoterapi ile birlikte kullanımı veya 2 sıra tedavi olarak tek başına ve/veya kemoterapi ile birlikte kullanımı mevcut

bu tedaviye bağlı yan etki sıklığı çok düşük oranda gözlenirken , yan etki görüldüğünde bazı yan etkiler çok şiddetli olabilmektedir.

İmmunoterapi ile ilğili en önemli konulardan birisi de her hasta da faydalı olmamasıdır.

Henüz ülkemizde SGK kapsamında bu tedavi yöntemi ilk tedavi olarak karşılanmamaktadır.

Not: Sonuç olarak her hastanın tedavisini özel olarak değerlendirip ve multidisipliner onkoloji konseyinde tartışıp öyle karar veriyoruz.

Yukarı