Akciğerimde Nodül Bulundu. Ne Yapmalıyım?

Akciğer nodülü; 3 cm’den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, eşliğinde büyümüş lenf düğümü, pnömoni, sıvı ya da atelektazi olmayan anormal doku büyümesi olan lezyonlardır.

Bilgisayarlı Tomografi’de bu nodüller solid, buzlu cam dansitesinde ya da solid ve buzlu cam bileşenli “karma” yapıda olabilirler; bütünüyle solid olanların dışında kalan bu nodüller günümüzde “subsolid nodül” olarak adlandırılmaktadır.

Tarama çalışmalarının akciğer nodülleri ile ilgili üç önemli sonucu olmuştur.

 1. Nodüllerin sık rastlanan yapılar olduğu görülmektedir ve olguların ortalama %25 (%8-51) ’inde ( görüldüğü bildirilmektedir
 2. Nodüllerin tek olmaktan ziyade çoklu olmalarıdır.
 3. Nodüllerin çoğunun 1 cm’den küçük olmalarıdır.

Buda bize gösteriyorki her akciğerde nodül kanser demek değildir ve çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle her nodül hemen ameliyat edilmez.  Vücudumuzun bütün organlarda zaman zaman nodül saptanabilir (Tiroid, akciğer, karaciğer, meme ve cilt).

Bu nodülerin;  kötü-kanser (Malign) veya selim-iyi huylu (benign) oldukları bazı tetkikler yapılarak , takip edilerek yada biopsi/ameliyat yapılarak  karar verilir.

Peki Biz Bu Nodülerin Kötü Huylu mu İyi Huylu mu Nasıl Karar Vereceğiz?

Nodül Konseyinde bu yukardaki nodül özelikleri göz önünde bulundurarak tartışarak ne yapılacağına karar verilir.

 • Takibe gerek yok denilir
 • Genelde beli aralıklarla takip kararı alınır
 • Kanser şüphesi var ise de Cerrahi olarak çıkarılması önerilir.
  • Yüksek riskli hasta grubunda saptanan akciğer nodülünü çıkartmak ön planda olmalıyken, risk faktörü olmayan hasta grubunda önce belli aralıklarla radyolojik takip yapılabilir.
  • Nodülün boyutunun arttığı, şeklinde değişiklik olduğu saptanırsa cerrahi o zaman düşünülmelidir.
  • Cerrahi olarak çıkarılması tek ( tek port VATS) yada iki delikten girilerek nodül çıkarılır(Torakoskopi, VATS), hasta ameliyat masasında iken patolog frozen çalışır yani inceler eğer kanse gelirse ameliyata devam edilir. Eğer kanser değil ise işlem sonlandırılır.

Not1: Amerikan göğüs hastalıkları uzman grubu, malignite olasılığı düşük-orta ve çapları 8-10 mm arasında olan bu tip nodüllerde PET-CT’i önermektedir. Ülkemizde 1 cm ve üzerindeki nodülerde  PET ödemesi mevcuttur ve genelde 1 cm ve üzerindeki nodülere PET-CT çekilmesi önerilmektedir.

Not2: 40 yaş üzeri ve 1. derecede akrabalarında kanser öyküsü bulunan , sigara kullanmış ya da halen kullanmakta olan kişiler  yüksek risk grubuna girer. İleri yaş  ve içilen sigara miktarının çokluğu ile kanser riski artmaktadır.

Not3: Akciğerde Nodülün 1 cm’in üzerinde ise kanser ihtimali arttığı için ya RADYOLOJİK (TTİAB ve ya Tru-cut biopsi/CERRAHİ biyopsi( VATS) , ya da yakın takip gerekiyor. En ufak bir şüphede ameliyat ile çıkarmak hayat kurtarıcı olur. Akciğer kanseri çok hızlı yayılmaktadır çünkü akciğerde geniş bir damar ağı bulunmakta ve tüm vücudun kanı burda geçmektir. Biz cerrahlar ancak hastaların %20 sini ameliyat edebilme şansına sahibiz geri kalan hasta grubu kanser yayılmış olarak bize gelmektedir ve cerrahi şansını kaybetmektedir. Onun için erken teşhis ve Cerrahi çok önemlidir. 

Not4: Solid olmayan veya kısmen solid olan nodüller, yavaş büyüyen adenokanserler olasılığını dışlamak amacıyla, daha uzun sürelerle takip edilmelidir.

Yukarı