Akciğer hastalıkları ve göğüs kafesi içindeki bir çok hastalığın teşhis ve tedavisinin açık ameliyat ile değil , kapalı ameliyatlar, minimal invazif cerrahi gibi isimlerle adlandırılan video yardımlı torakoskopik cerrahi [VATS (video assisted thoracoskopic surgery )] ile yapılmasıdır.

VATS prosedüründe, bir kamera yardımıyla göğüs kafesinin içinin her köşesi görüntülendiği ve büyüterek monitöre yansıtılarak hasta başında olan cerrah ve tüm ekip tarafından izlenebilmektedir. Göğüs duvarında yani kaburgalar arasında küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. İlk kesi yaptıktan sonra kamera yerleştirilerek birden fazla kesi yapılabilir. Diğer kesilerden de tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilip gerekli ameliyat gerçekleştirilir. Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür. Solunumu destek sağlıyan kaslara en az hasar verilir ve kaburgalar esnetilmeden ve krılmadan ameliyat gerçekleştirilir.

Minimal invazif yani VATS'ın açık cerrahiye göre avantajları;

 • Hasta memnuyet oranı yüksektir ve yüksek güvenirlikte bir yöntemdir.
 • Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür ve daha iyi kozmetik görünüm avantajı vardır.
 • Açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir.
 • Az ağrı olduğu için daha az ağrı kesici kulanır.
 • Omuz hareket kısıtlılığının daha az olması.
 • Daha az kardiak sorunlar görülmesi (atrial fibrilasyon gibi).
 • Solunum fonksiyonu açısında daha konforludur.
 • Daha az komplikasyon oranı ( daha az pnömoni gibi).
 • İmmün sistem daha az etkilenmekte.
 • Hastanede yatış süresi kısalmakta ve normal yaşama hızlı şekilde dönülür.
 • VATS yalnız hastanede ameliyat sonrası değilde, taburculuktan sonraki dönemde de hastalar için konfor sağlar.
 • Daha az kronik ağrı.
 • Solunum fonksiyonu açısında açıklara göre daha iyi ve konforlu.<
 • Eğer hastanın hastalığında kemoterapi/radyoterapi alması gerekiyorsa daha hastanın yüksek oranda almasını sağlayabilir.

Açık cerrahiye oranla yukardaki avantajlardan dolayı günümüzde göğüs cerrahisi pratiğinde oldukça sık tercih edilmekte, kliniğimizde de en sık kullanılan operasyon tekniği olarak öne çıkmaktadır.

Bu minimal invazif cerrahi teknikler;

 1. Tek port Torakoskopi ile cerrahi
 2. VATS ile Cerahi
 3. Robotik cerrahi

VATS, göğüs cerrahisinde hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılabilmektedir.

VATS ile sıklıkla gerçekleştirilen operasyonlar;

 • Akciğer biyopsileri, akciğerden nodül çıkarılması ameliyatları (wedge rezeksiyon)
 • Lenf nodu biyopsileri
 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri
 • Akciğer kanseri ameliyatları /akciğer rezeksiyonları (lobektomi, segmentektomi gibi)
 • Mediasten (akciğerler arası orta göğüs boşluğu) kitlelerinin biyopsileri / çıkarılması
 • Bebek ve erişkinlerde akciğer kistleri
 • Timus bezi veya timoma (timus bezi kitleleri) ameliyatları
 • El terlemesi ameliyatları (ETS)
 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı ve göğüs boşluğunda hava toplanması ) cerrahisi
 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları
 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri, ameliyatları
 • Göğüs boşluğunda sıvı toplanması (plörezi, plevral efüzyon) cerrahileri (drenaj / plörodez)
 • Ampiyem (göğüs boşluğunda iltihap toplanması) tedavisi
 • Bazı enfektif akciğer hastalıkları
 • Kalp zarı (perikard) içi sıvı brikimi için cerrahiler (perikard penceresi açılması) ve perikard biyopsileri
 • Diyafram cerrahisi (plikasyon/defekt onarımı)
 • Göğüs duvarı deformiteleri (pektus eskavatum)

Ancak kimi durumlarda bu hastalıklarda VATS tekniğinin uygulanmasına engel olan durumlar olabilmektedir. Böyle durumlarda açık cerrahi tercih edilmekte ya da ameliyat esnasında açık cerrahi tekniğe dönüş gerçekleşebilmektedir. Bu gibi durumlarda açığa geçmekte teredüt etmemek gerekir yoksa bazı hayati sorunlar yaşanabilir. Bu tip engel teşkil edecek durumlar: genelikle daha önce geçirilen akciğer ameliyatları, akciğer enfeksiyonları veya radyoterapi gibi nedenlerle göğüs kafesi içerisinde kamera ve cerrahi aletlerin kullanılması için alan bırakmayan yapışıklıklardır. Bazı hastalarda zor entübasyon.

Açık ameliyat (Torakotomi)
Kapalı ameliyat (VATS)

Sonuç

VATS tekniği, güncel göğüs cerrahisi pratiğinde tecrübeli ellerde çok verimli ve güvenle uygulanmaktadır. Açık cerrahiye göre bir çok avantajı bulunmaktadır. Bizde kliniğimizde torakoskopik ameliyatları on yıldır yüksek oranda yapılmaktadır.

Yukarı