Mediastinoskopi boyundan iman tahtasının 2 cm üzerinde 3 cm’lik bir kesi ile soluk borusuna ulaşılır. Bu optikli mediastinoskopi aletini soluk borusunun üzerinde ilerletilerek mediasten diye tanımladığımız alandaki lenf nodları ve kitleler ile ilgili işlemler yapılır. Bu kesi estetik bir şekilde dikişleri cilt üzerinde gözükmeyen ve emilebilen dikişlerle kapatılmaktadır. Ameliyatan sonra sadece 2-3cm’lik belirsiz bir iz kalmaktadır.

Resim 1: Boyun üzerindeki cilt kesisinin yeri ve medastinoskopinin yerleştirilmesi
Resim 2: Mediastinoskopi aletinin soluk borusu üzerinde ilerletilmesi
Resim 3: Mediastinoskopi ile biyopsi yapılabilen mediastinal lenf nodu haritası

Mediastinoskopi boyundan iman tahtasının 2 cm üzerinde 3 cm’lik bir kesi ile soluk borusuna ulaşılır. Bu optikli mediastinoskopi aletini soluk borusunun üzerinde ilerletilerek mediasten diye tanımladığımız alandaki lenf nodları ve kitleler ile ilgili işlemler yapılır. Bu kesi estetik bir şekilde dikişleri cilt üzerinde gözükmeyen ve emilebilen dikişlerle kapatılmaktadır. Ameliyatan sonra sadece 2-3cm’lik belirsiz bir iz kalmaktadır.

Mediastinoskopi hem tanısal hemde evreleme amaçlı kullanılmaktadır. Fakat en sık akciğer kanseri evelemesinde önemli bir yer tutan lenf bezlerinin biyopsisinde kullanılır. Bu işlem hastanın tedavisinikarar vermemizi etkileyebilmektedir. Hastaya direkt cerrahi mi, yoksa kemoterapi sonrası cerrahimi yoksa sadece kemoterapi ve radyoterapi mi alacak kararı vermemize yardımcı olmaktadır. Ayrıca tanısal amaçlı bazı hastalıkların yani tüberküloz, sarkoidoz, romatolojik hastalıklar gibi lenf bezleri tutan öbür hastalıkların tansında kullanılır.

Mediastinoskopi ile mediastinal lenf nodu biyopsisi

Tanısal

  • Tuberkuloz
  • Sarkoidoz
  • Lenfoma
  • Akciğer karsinomu

Evreleme

  • Akciğer kanseri evrelemek için(N2ve N3)
  • Mediastinal kitle biyopsi

Yanlış anlaşılma:
Bu işlem hastaya anlatılırken bazen sanki nefes borunun delineceği yani trakeostomi yapılacak şeklinde yanlış anlaşılmaktadır. Oysa ki bu işlem nefes borusunun önünden yapılmakta ve nefes borusuna müdahale edilmeden soluk borusu üzerinde ilerletilerek bu işlemler yapılmaktadır.

Yukarı