Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Vücudun boğazdan başlayarak karın bölgesine kadar uzanan bölümü, göğüs olarak adlandırılır. İçerisinde pek çok farklı organın bulunduğu göğüs bölgesinde, farklı hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla uygulanan farklı ameliyat yöntemleri vardır. Göğüs cerrahi bölümü uzmanları tarafından gerçekleştirilen bu ameliyatlar ile kalp ve meme dışındaki organlarda gelişen sağlıksız durumların ortadan kaldırılması sağlanır.

Göğüs Cerrahisi ile Tedavi Edilen Hastalıklar

Göğüs cerrahisi; göğüs bölgesindeki kaslar, kemikler, akciğerler, sinirler, damarlar ve diğer dokular ile ilgilenir. Ayrıca diyafram zarı, nefes ve yemek borusu sorunları da göğüs cerrahisi ile tedavi edilir.

Tanı veya tedavi amacıyla cerrahi operasyon gerektiren durumlardan bazıları şunlardır:

 • Akciğer ve akciğer zarı kanseri
 • Akciğer zarı iltihaplanması (Ampiyem)
 • Akciğer zarında yırtılma (Pnömotoraks)
 • Timus bez tümörleri
 • Nefes borusunda daralma
 • Nefes borusu tümörleri
 • İleri evre akciğer amfizemi
 • Aşırı el terleme sorunu
 • Göğüs boşluğunda sıvı birikimi (Plevral efüzyon)
 • Torasik çıkış sendromu (TOS)
 • Diyaframa komşu organlarda fıtık
 • Kunduracı göğsü veya güvercin göğsü gibi göğüs şekil bozuklukları
 • Göğüs bölgesinde kırılma, kanama, yaralanma veya kazaya bağlı travma

Göğüs cerrahisinin ilgilendiği pek çok sorun ve hastalık bulunur. Bu nedenle uygulanacak ameliyat yöntemi de kendi içinde farklılık gösterir ve genel sağlık durumuna, hastalığın veya yaralanmanın seviyesine göre belirlenir.

Göğüs Cerrahisinde Kullanılan Teşhis Yöntemleri

Göğüs bölgesi, oldukça geniş bir alanı kapladığından bölgede görülen hastalıklar oldukça çeşitlidir. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavisinde kullanılacak yöntemi belirlemeden önce ilgili tetkiklerin yapılması gerekir.

Yaygın olarak kullanılan tanılama metotları arasında;

 • Ultrason,
 • MR görüntüleme,
 • Akciğer filmi,
 • Tomografi,
 • Biyopsi,
 • Kan ve idrar tahlili

sıralanabilir. Hekim önerisiyle belirlenen tetkikler sonucunda kişinin hangi göğüs cerrahi yöntemi için uygun olduğu kesin şekilde anlaşılabilir.

Göğüs Cerrahisi Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Göğüs cerrahisi kişinin ihtiyacına göre farklı şekillerle uygulanabilir.

Göğüs cerrahisinde en çok kullanılan teknikler şu şekilde sıralanabilir:

Video Yardımlı Torakoskopi (VATS)

Endoskopik veya kapalı göğüs cerrahisi olarak bilinen minimal invaziv yöntemdir. Göğüs ile ilgili pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilir. Büyük kesi gerektirmeden uygulandığından hastaya daha hızlı bir iyileşme süreci tanır. Çeşitli modern ekipmanların kullanımı ile ve göğüs duvarına yapılan 1,5-2 cm’lik kesiler aracılığıyla uygulanır. Hastalığın tedavisine yönelik özel ekipmanlar bu deliklerden içeri gönderilir ve gerekli ameliyat işlemleri gerçekleştirilir. Hem ameliyat sırasında hem de iyileşme döneminde komplikasyon riski en düşük teknikler arasındadır.

Robotik Yardımlı Torakoskopi (RATS)

Tıpkı VATS yönteminde olduğu gibi göğüs duvarında büyük kesi yapmaya gereksinim duyulmadan ve 3-4 farklı minimal kesi aracılığıyla uygulanan, minimal invaziv işlemdir. VATS ve RATS birbirine son derece benzeyen iki yöntem olsa da RATS daha teknolojik ve modern bir uygulamadır. Bu yöntemin VATS’a göre en büyük avantajı ise 3 boyutlu görüş ile hareket kabiliyeti sağlaması, dolayısıyla kanama ve komplikasyon riskini en aza indirmesidir.

NUSS Tekniği

Göğüs duvarındaki şekil bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla kullanılan basit ve etkili bir tekniktir. Doğumsal veya sonradan edinilen deformasyonlar, NUSS tekniği ile yaklaşık yarım saat gibi kısa bir süre diliminde düzeltilebilir. İşlem sırasında uygulamaya özel metal ekipmanlar kullanılır ve göğüs boşluğuna birkaç farklı noktadan ufak kesiler yapılarak girilir. Sonrasında kişideki deformasyona bağlı olarak gerekli düzenlemeler yapılır, bu düzenlemeler genellikle bölgeye metal bar ekleme ve şekillendirme çalışmalarını içerir.

Trakeal Stend Uygulamaları

Soluk borusu olarak bilinen trakeadaki darlıkların tedavisinde, metal veya silikondan yapılan stend uygulamaları sıklıkla kullanılır. Bu sayede soluk borusunun ideal genişliğe getirilmesi, bölgedeki tıkanıklık ve darlık problemlerinin ortadan kaldırılması sağlanır. Sonuç olarak hastadaki solunum fonksiyonu yeniden düzenlenir.

Torakotomi

Göğüs kafesinin kesilmesi ile gerçekleştirilen ve göğüs kafesindeki organlara doğrudan müdahale imkanı tanıyan işlemdir. Diğer yöntemlere göre komplikasyon ve kanama riski yüksek, hasta iyileşme hızı yavaştır. Açık ameliyat olması nedeniyle hastane yatış ve rutin hayata dönüş süresi de daha uzundur. Genellikle alternatif yöntemlerin yapılamadığı, ileri seviyeli hastalıkların tedavisinde tercih edilir.

Göğüs hastalıklarının tedavisi ilaçlı tedaviye ek olarak cerrahi uygulama gerektirebilir fakat tercih edilen yöntem, hastanın genel sağlık durumuna ve hastalığın evresine göre değişiklik gösterir.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler sayesinde bu ameliyatların birçoğu robotik ve minimal invaziv tekniklerle gerçekleştirilir. Bu yöntemlerin en büyük avantajı hastaya hızlı iyileşme imkanı tanımasıdır. Ancak nihai operasyon kararı hem sorunlu organ ve doku miktarına hem de hasta öyküsüne bağlı olarak hekim tarafından verilir. Böylece hastanın mümkün olan en doğru tedavi ile en kısa sürede iyileşmesi hedeflenir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı