Akciğerde nodül genelde belirti vermez ve tetkik esnasında tespit edilir. İyi ve kötü huylu olarak ikiye ayrılır.

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 3.6]

Akciğerde Nodül Nedir?

Akciğer nodül;  tarama esnasında yada herhangi bir tetkikle  istenilen  akciğer grafisi ve Bilgisayarlı Tomografide tespit edilen beyaz küçük  noktalar şeklinde lezyonlardır.

Bo nodüler akciğerde 3 cm’den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, eşliğinde büyümüş lenf düğümü, pnömoni, sıvı ya da atelektazi olmayan anormal doku büyümesi olan lezyonlardır.

Akciğerde Nodül Belirtileri

Genelde akciğerde nodül belirtileri yoktur, nodüller tetkik esnasında rastgele tesbit edilirler. Eğer malign, enfeksiyon ve sistemik bir hastalığa bağlı  nodüler ise nadiren septpm verirler.

 • Öksürük
 • Kanlı balgam
 • Hırıltı balgam çıkarma
 • Pnömoni yada alta yatan hastalığa bağlı Ateş
 • ….Vb….

Bilgisayarlı Tomografi’de bu nodüller solid, buzlu cam dansitesinde ya da solid ve buzlu cam bileşenli “karma” yapıda olabilirler; bütünüyle solid olanların dışında kalan bu nodüller günümüzde “subsolid nodül” olarak adlandırılmaktadır.

Tıp literatüründe yapılan tarama çalışmalarında akciğer nodülleri ile ilgili üç önemli sonuca varılmiştir.

 1. Nodüllerin sık rastlanan yapılar olduğu görülmektedir ve olguların ortalama %25 (%8-51) ’inde görüldüğü bildirilmektedir
 2. Nodüllerin tek olmaktan ziyade çoklu olmalarıdır.
 3. Nodüllerin çoğunun 1 cm’den küçük olmalarıdır.

Akciğerde Nodül Nedenleri

 1. Akciğerde bening yani tümör olmayan bir çok hastalık akciğerde nodül yapar.
 • Bakteriyel enfeksiyonlar ( Pnömoni  ve abse gibi)
 • Tüberkuloz, (Granülom)
 • Paraziter hastalıklar (kist hidatik gibi)
 • Mantar enfeksiyonları
 • Sarkoidoz
 • Hamartom
 • Romatoid artrit
 • Bazı sistemik hastalıklar
 1. Akciğer kötü huylu -kanser-malign nedenler
 • Akciğer kanseri
 • Metastaz
  • Akciğer kanserin yaptığı metastaz
  • Başka bir organın yayılma yaptığı metasztaz
 • Prekanseröz lezyonlar

Akciğerde nodül sıklığı fazla yukarıda görüldüğü gibi bu sonuçlar bize gösteriyor ki her akciğerde nodülü kanser demek değildir ve çok yaygın bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle her nodül hemen ameliyat edilmez.

Ayrıca vücudumuzun bazı organlarında akciğerdeki gibi zaman zaman nodül saptanabilir ve her saptanan  nodül kanser demek değildir ve branş uzmanıyla danışmak gerek.

 • Tiroid
 • Akciğer
 • Karaciğer
 • Meme ve cilt gibi…)

Bu nodülerin;  kötü-kanser (Malign) veya selim-iyi huylu (benign) oldukları bazı tetkikler yapılarak ( Toraks Bt ve PET –CT) , takip edilerek ya da biopsi/ameliyat yapılarak  karar verilir.

akciğerde nodül nedenleri

Resim 1. Sol akciğerdeki nodüll'ün PET-CT 'de görüntüsü. Sol akciğerde üst lobta nodül izlenmektedir. Robotik cerrah cerrahi ile yapılan  segmentektomide bu nodül tümör olarak raporlanmadı.

Akciğerde Her Nodül Kanser Midir?

Bu Akciğerdeki Nodüllerin Kötü Huylu mu, İyi Huylu mu Nasıl Karar Vereceğiz?

Akciğerde nodül tespit edildiğinde hem hasta hem de doktor için stresli günler başlar.

Akciğerdeki nodül malign yani kötü huylu bir kanser ise erken dönemde tanı konulup  ameliyatla tamamen çıkarıla bilinir ise  hastanın saykalımı artacaktır.

Yada iyi huylu nodüllerde  gereksiz cerrahi girişiminde ve ona bağlı oluşacak komplikasyon ve sorunlardan keçinmiş olur.  Basende akciğerde her nodül kanser olmadığı için bazen izlemeye alınır.

Yanlış karar verip ve kanser ise tümör yayılabilir ve cerrahi şansını kaybeder ya da erken tedavi şansını elinde alınmış olur.

Bu nedenle  teknolojinin gelişimi ile nodülleri saptamak kolay  ama bu nodülerin önemli mi, önemsiz mi, kötü hulu kanser mi yoksa iyi huylu mu olduğuna karar vermek halen gerçekten zordur.

Her tespit edilen nodülü çıkartmak pratik değildir. Onun için  akciğer nodül tespit edildiğinde  hastayı konseyde , konsey merkezinde tartışmak lazım detaylarıyla en isabetli kararı vermek lazım.

Biz kendi merkezimizde öyle bir yol tercih ediyoruz.  Konsey kararına göre ileri tetkik ve tedavi yapıyoruz.

 • Göğüs hastalıkları
 • Göğüs cerrahisi
 • Radyoloji
 • Nükleer Tıp( PET-CT)
 • Ve gerekirse diğer branşlar

Genel olarak aşağıdaki özeliklere sahip hastalarda ileri tetkiklere yönlendiriyoruz.

 • Ailede kanser anamnezi olması
 • Yaşlı ve orta yaş hastalar
 • Bazı alışkanlıklar sahip olması (Sigara)
  • Sigara içme miktarı çokluğu ve ileri yaş olması  kanser riski potansiyeli yüksektir.
  • Sigara kulanmiş yada hala kulanmaktan olan
   • 40 yaş üzeri ve kendisinde ve 1.derecede akrabalarında kanser öyküsü bulunan kişiler yüksek risk altındadır
  • Nodüllün malign radyolojik özeliklerin olması
   • Boyutu
    • Nodül çapının büyük olması
     • Eğer nodül çapı 3mm den küçük ise kanser olma ihtimali %0.2
     • Eğer nodül çapı 4 mm ise kanser riski %1’in altındadır
     • Eğer nodül çapı 8-20 mm arasında ise kanser riski %18
     • Eğer nodül çapı 20 mm ‘den fazla ise kanser riski %50-64’tir
    • Nodüllün kenarı, cidarı
     • Sınırların net olmamamsı
     • Cidarı düzensiz nodüllerin kanser riski 5 kat daha fazladır.
     • Malign nodüller genellikle lobüle veya spiküler kenar yapısı gösterir. Bu tür kenar özelliğine sahip nodüllerin %60-90’ı malign tanı alır
    • Kalsifikasyon
     • Nodülün içinde kireçlenme var ise kanser riski düşüktür.
    • Dansite özelikleri
     • Nodüller solid, buzlu cam dansitesinde ya da solid ve buzlu cam bileşenli “karma” yapıda olabilirler; bütünüyle solid olanların dışında kalan bu nodüller günümüzde “subsolid nodül” olarak adlandırılmaktadır
     • Solid nodüllerde malignite olasılığı %7
     • Saf subsolid nodüllerde %18
     • Kısmi subsolid nodüllerde ise %63 olarak bildirilmiştir.
     • Malignite riski kısmi solid olan bileşeninin varlığı ve boyutuna bağlıdır
    • Nodül çapının büyük olması
     • Eğer nodül çapı 3mm den küçük ise kanser olma ihtimali %0.2
     • Eğer nodül çapı 4 mm ise kanser riski %1’in altındadır.
     • Eğer nodül çapı 8-20 mm arasında ise kanser riski %18
     • Eğer nodül çapı 20 mm ‘den fazla ise kanser riski %50-64’tir
    • İzlemde nodülün büyümesi
     • Hastanın eski tomografisi var ise istenmeli ve karşılaştırma yapıp büyüyüp büyümediği tespit edilmelidir.
     • Eğer eski tomografi ile karşılaştırmada %25 ‘den fazla bir büyüme var ise kanser riski yüksektir.
    • Başka tedaviler ile nodülün küçülmemesi
    • PET-Ct de nodüllde tutulum olması 

Akciğerde İyi Huylu nodüllerin özelikleri

 • Çocuk ve genç olması
 • Nodül çapının küçük olması
 • Nodülün içinde kireçlenme olması
 • Antibiyotik yada başka bir tedavi le nodülün küçülmesi yada kayıp olması
 • Sınırların net olması
 • İzlemde küçülmesi yada büyüme olmaması
 • Nodülün yuvarlak sınırların net olması

Nodül Konseyinde bu yukardaki nodül özelikleri göz önünde bulundurarak tartışarak ne yapılacağına karar verilir.

 • Takibe gerek yok denilir
  • Bir akciğer nodülü 2 yıl, buzlu cam gibi bazı durumlarda 3 yıllık takiplerinde eğer nodülde büyüme yok ise ileri incelemeye gerek yoktur.
 • Genelde beli aralıklarla takip kararı alınır
Nodül boyutu (mm)Düşük riskli hastaYüksek riskli hasta
Nodül ≤ 4 mmTakibe gerek yok12 ayda BT takip, değişiklik yoksa takibe gerek yok
Nodül 4-6 mm12 ayda BT takip, değişiklik, yoksa takibe gerek yokBaşlangıçta 6 ile 12 ay arasında sonrasında eğer boyut değişmiyorsa 18 ile 24 ayda takip
Nodül 6-8 mmBaşlangıçta 6 ile 12 ay arasında, sonrasında eğer boyut değişmiyorsa18 ile 24 ayda takipBaşlangıçta 3 ile 6 ay arasında sonrasında eğer boyut değişmiyorsa 9 ile 12 ayda takip

Akciğerde Nodül Tanısı Nasıl Konulur?

 • Bazen tanısal işlem yapıyoruz
  • TİAB
  • Tru-cut biopsi
  • Bronkoskopi
   • Santral ise
  • VATS wedge rezeksiyon
 • Kanser şüphesi var ise de Cerrahi olarak çıkarılması önerilir.
  • Yüksek riskli hasta grubunda saptanan akciğer nodülünü çıkartmak ön planda olmalıyken, risk faktörü olmayan hasta grubunda önce belli aralıklarla radyolojik takip yapılabilir.
  • Nodülün boyutunun arttığı, şeklinde değişiklik olduğu saptanırsa cerrahi o zaman düşünülmelidir.
  • Cerrahi olarak çıkarılması tek ( tek port VATS) yada iki delikten girilerek nodül çıkarılır(Torakoskopi, VATS), hasta ameliyat masasında iken patolog frozen çalışır yani inceler eğer kanse gelirse ameliyata devam edilir. Eğer kanser değil ise işlem sonlandırılır.

Not1: Amerikan göğüs hastalıkları uzman grubu, malignite olasılığı düşük-orta ve çapları 8-10 mm arasında olan bu tip nodüllerde PET-CT’i önermektedir. Ülkemizde 1 cm ve üzerindeki nodülerde  PET ödemesi mevcuttur ve genelde 1 cm ve üzerindeki nodülere PET-CT çekilmesi önerilmektedir.

Not2: 40 yaş üzeri ve 1. derecede akrabalarında kanser öyküsü bulunan , sigara kullanmış ya da halen kullanmakta olan kişiler  yüksek risk grubuna girer. İleri yaş  ve içilen sigara miktarının çokluğu ile kanser riski artmaktadır.

Not3: Akciğerde Nodülün 1 cm’in üzerinde ise kanser ihtimali arttığı için ya RADYOLOJİK (TTİAB ve ya Tru-cut biopsi/CERRAHİ biyopsi( VATS) , ya da yakın takip gerekiyor. En ufak bir şüphede ameliyat ile çıkarmak hayat kurtarıcı olur. Akciğer kanseri çok hızlı yayılmaktadır çünkü akciğerde geniş bir damar ağı bulunmakta ve tüm vücudun kanı burda geçmektir. Biz cerrahlar ancak hastaların %20 sini ameliyat edebilme şansına sahibiz geri kalan hasta grubu kanser yayılmış olarak bize gelmektedir ve cerrahi şansını kaybetmektedir. Onun için erken teşhis ve Cerrahi çok önemlidir. 

Not4: Solid olmayan veya kısmen solid olan nodüller, yavaş büyüyen adenokanserler olasılığını dışlamak amacıyla, daha uzun sürelerle takip edilmelidir.

 

11 Comments to “ Akciğerde Nodül Nedir? Belirtileri Tanısı ve Tedavisi”

 1. RAİF ÖCAL says :Cevapla

  Adalet bey merhaba,
  46 yaşındayım , sigara kullanıyorum. Çekilen tomografi sonucum aşağıdaki gibidir. Kanser riski taşıyormuyum,değerli yorumlarınız lütfen.
  Saygılarımla.

  TORAKS BT İNCELEMESİ
  Teknik: MD BT ile aksiyel planda 1.5 mm kalınlığında kontrastsız görüntüler alınmıştır.

  Bulgular:
  Trakea, her iki ana bronş açıktır.
  Kalp boyutu, konturu, konfigürasyonu doğaldır. Mediastinal ana vasküler yapılar normaldir. Torakal aorta çapı normaldir. Perikardial efüzyon-kalınlaşma izlenmedi.
  Torakal osefagus kalibrasyonu tabii olup anlamlı tümöral duvar kalınlaşması saptanmadı.
  Prevasküler, pre-paratrakeal, subkarinal ya da bilateral hiler-aksiller patolojik boyutlarda büyümüş lenf nodu saptanmamıştır.
  Akciğer parankim penceresinde incelendiğinde;

  Sağ akciğer alt lob laterobazal segmentte 4 mm çapında nodül mevcuttur.

  Sol akciğer alt lob laterobazal segmentte 4 mm çapında subplevral nodül mevcuttur.

  İnceleme alanına giren kemik yapılar tabiidir. Vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur.

  SONUÇ:

  Sağ akciğer alt lob laterobazal segmentte nodül

  Sol akciğer alt lob laterobazal segmentte subplevral nodül

 2. Fahrettin yıldırım says :Cevapla

  Hocam 41 yaşındayım 25 sene dir sigar kullanıyorum covid geçirdim bi tetkik yaptırayım hani vücudumda hasar varmı diye tetkikler filmler çektirdim 6 mm akciğer modülü varmış acaba tehlikelimidir ne yapmam gerekir …

 3. Tülin karacoban says :Cevapla

  Merhaba 12 sene önce evre1 meme kanseri tanısıyla öperek oldum kemoterapi ve radyoterapi gördüm lenf notu tutulurum yoktu .15 gün önce cekılen dusuk doz tomografımdekesitler akciğer parankim penceresi ile değerlendirildiğindeher iki akciğerdemilimetrik boyutlu nonspesifik birkaç adet modül izlenmiştir denıliyor dıger bulgular normal denmiş ne yapmam gerekli

 4. zeki says :Cevapla

  İnceleme İVKM verilmeden gerçekleştirilmiş olup mediastinal ve vasküler yapıların değerlendirilmesi suboptimaldir. Değerlendirilebildiği kadarı ile;

  Her iki aksillada patolojik boyutta LAP saptanmadı.

  Toraks cilt-ciltaltı yağ planları normal değerlendirildi.

  Trakea ve ana bronşlar normal lokalizasyonda ve lümen açık olup patolojik oluşum izlenmemiştir.

  Kalp normal konfigürasyonda ortotopiktir.

  Kalp odacıkları normal büyüklüktedir.

  Perikardial yüzeylerde belirgin patoloji saptanmadı.

  Mediasten normal genişliktedir ve merkezde yerleşimlidir.

  Özefagus normal değerlendirilmiştir.

  Her iki hemitoraksta kostal plevral yüzlerde yer yer fokal kalınlaşmalar ve çekintiler izlenmiştir.

  Her iki akciğer apekste sekel fibrotik değişiklikler izlenmiştir.

  Sağ akciğerde orta lobda ve alt lob superiorda büyüğü 5 mm çapında nodüller izlenmiştir.

  Her iki akciğer alt lob bazallerde end-plate lineer fibrotik dansiteler izlenmiştir.

  Kemik yapılarda dejeneratif değişiklikler mevcuttur.

  E.Y

  ZEKİ DURSUN

 5. DURDU SOYUGÜZEL says :Cevapla

  Not: 3 yıl önce sol akciğer alt lopta paravertebral alanda 6.5 mm çapında buzlu cam dansiteli solid konturlu subplevra nodüller izlenmistir.Alttaki yazılan son BT Toraks çekiminde sol akciğerde hicbirsey görülmemesi normalmi.

  Kalp normal morfolojide izlendi kardiyomegali bulgusu saptanmadı perikardiyal ve plevral efüzyon izlenmedi. Mediastinal Hilal patolojik boyutta lenf nodu izlenmedi Sağ akciğer Outlook Anter bazalde plevral alanda 4 milim çapa ulaşan 1 adet solid nodül mevcuttur önceki inceleme ile kıyaslandığında anlamlı fark izlenmemiştir sol akciğer parankiminde belirgin infiltratif ve mass lezyon saptanmadı kemik yapılarda belirgin fraktür bulgusu saptanmamıştır.

 6. Sevda Gençoğlu says :Cevapla

  Merhaba annemin tomografi sonucu Yorumlamaniz mümkün mu
  Teknik : HRCT
  İnceleme IV kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilmiştir.

  Toraks simetriktir.
  Perikardial ve plevral effüzyon izlenmedi.
  Mediastende büyüğü paratrakeal lokalizasyonda 1 cm çapa ulaşan multipl LAP mevcuttur.
  Her iki akciğer alt loblarda ve sağ akciğer üst lobda yamalı konsolidasyon alanları, parankimde yer yer interlobüler septal kalınlaşmalar ve mozaik perfüzyon paterni mevcuttur.
  Sağ akciğer üst lob posterior, alt lob superior ve bazal segmentlerde içerisinde kavitasyonun izlendiği konsolidasyon alanları mevcuttur (kaviter pnömonik enfeksiyonlar ?)
  İnceleme alanına giren kemik yapılarda fraktür izlenmedi.

 7. daimi coşar says :Cevapla

  Merhabalar hocam 49 yaşındı yaklaşık 30 yıllık sigara kullanıcısıyım. Sırt ağrısı ve kilo kaybi şikayetiyle başvurduğum meslektaşınızın yaptırdığı BT Toraks sonucum aşağıdaki gibidir. Brakiosefalik vasküler yapılar, trake ve ana bronşlar, normal görünümdedir.
  Kalp ve ana vasküler yapılar normal boyutlarda olup patoloji izlenmemiştir.
  Sağ hiler bölgede 11 mm ene ulaşan LAP izlenmektedir.
  Büyüğü sağ akciğer alt lob posterobazal segmentte yaklaşık 10 mm plevral nodüller kalınlaşmalar izlenmektedir( Asbest maruziyeti ?).
  Büyüğü sağ akciğer üst lobda 6 mm boyutta olmak üzere multiple pulmoner nodüller izlenmektedir .
  Sağ akciğer orta lob ve lingulada bant atelektazi izlendi.
  Göğüs duvarı, yumuşak dokular normal görünümdedir.
  Kemik yapılarda dejeneratif değişiklikler izlendi. Aynı şekilde rahatsızlığımın devam etmesi sonucunda 16.05.2022 tekrar yapılan BT toraks sonucumda aşağıdaki gibidir. Hocam sonuçları yorumlamanız mümkün mü acaba şimdiden teşekkürler. Brakiosefalik vasküler yapılar, trake ve ana bronşlar, normal görünümdedir.
  Kalp ve ana vasküler yapılar normal boyutlarda olup patoloji izlenmemiştir.
  Sağ hiler bölgede 11 mm ene ulaşan LAP izlenmektedir.
  Büyüğü sağ akciğer alt lob posterobazal segmentte yaklaşık 10 mm plevral nodüller kalınlaşmalar izlenmektedir( Asbest maruziyeti ?).
  Büyüğü sağ akciğer üst lobda 6 mm boyutta olmak üzere multiple pulmoner nodüller izlenmektedir .
  Sağ akciğer orta lob ve lingulada bant atelektazi izlendi.
  Göğüs duvarı, yumuşak dokular normal görünümdedir.
  Kemik yapılarda dejeneratif değişiklikler izlendi

 8. Yıldırım SÖĞÜT says :Cevapla

  HOCAM 71 YAŞINDAYIM AKCİĞER ile RAPORUMU DEĞERLENDİRİRMİSİZ.TEŞEKKÜRLER VE SAYGILARNSUNARIM.Her iki akciğer üst lob apikalde hafif sekel fibrotik değişiklikler ve plöroparankimal fibrotik bant formasyonları izlendi. Sağ akciğer alt lob superior segmentte 5 mm, sol akciğer alt lob supeiror segmentte 7 mm çaplı buzlu cam atenüasyon dansitesitesinde nonspesifik nodül formasyonları mevcuttur. Sağ akciğer orta lob medial segmentte de 5.5 mm çaplı fibronodüler görünüm izlenmiştir. Her iki akciğerde bronkovasküler demet belirginleşmiştir. Her iki akciğerde yaygın amfizematöz değişiklikler izlenmiş olup toraks ön-arka çapı hafif artmıştır.
  Her iki hemitoraksta plevral effüzyon saptanmadı.
  solda 9. Kot posterolateralinde hafif kortikal düzensizlik dikkati çekmiştir. Vertebralarda dejeneratif-osteofitik değişiklikler mevcuttur.
  Yukarıda belirtilen radyolojik bulguların klinik bulgular ve laboratuar sonuçları ile değerlendirilmesi önerilir.

 9. zeki says :Cevapla

  Teknik:
  Karşılaştırma:
  Bulgular: TORAKS BT İNCELEMESİ ;
  Aorta, pulmoner konus, her iki pulmoner arter çapı normal olarak izlenmektedir.
  Mediastinal genişlik olağandır.
  Kalp normal büyüklük ve konfigürasyondadır. Perikardium normal kalınlıktadır.
  Her iki akciğerin bronkovasküler dağılımı normal sınırlarda izlenmiştir. Pulmoner vasküler yapılar, ana ve segmental bronşlar
  normaldir.
  Sol akciğer lingular segmentte, sağ akciğer alt lob süperior ve üst lob posterior segmentte fibroatelektatik değişiklikler izlendi.
  Sağ akciğer alt lob laterobazal segmentte subplevral 5 mm boyutlu nodül izlendi.
  Akciğer parankim alanlarında aktif infiltrasyon veya kitle varlığı görülmemiştir.
  Plevral sıvı saptanmamıştır.
  Kemik yapılar normaldir.
  Sağ hemidiafragma hafif yüksek yerleşimlidir.
  Sonuç ve Öneriler: Yukarıda belirtilen BT bulgularının klinik bilgiler ve laboratuvar sonuçları ile birlikte d

 10. Ergul öner says :Cevapla

  Sağ alt lopta kontrast tutan2 cm nodül ve 47,2 cea değeri yorumlayabilir misiniz hocam.
  Bu batın mr da çıktı. Radyoloji toraks bt önermis. Yorumunuzu rica edebilir miyim

 11. Mehmet says :Cevapla

  İyi günler Doktor Bey; 48 yaşındayım. Akciğer BT çekildi. Sigara hiç kullanmadım.
  BT sonucu:

  HRCT BT İNCELEMESİNDE ;

  Nefes artefatları nedeniyle değerlendirme suboptimaldir.

  Her iki akciğer volümü normaldir.

  Her iki akciğerin bronkovasküler dağılımı normal sınırlarda izlenmiştir.

  Sağ akciğer orta lob medial segmentte 5mm boyutlarında insidental pulmoner nodül izlendi.

  Her iki akciğerde parakardiyak alanlarda sekel fibroatelektatik değişiklikler izlenmiştir.

  Akciğerlerde parankimal yapı normal sınırlarda değerlendirilmiştir. Alveolar veya interstisiel parankimal patoloji,peribronşial kalınlaşma izlenmemiştir.

  Görüntüleme her ne kadar mediastene yönelik değilse de mediasten ve kalp normaldir.

  Sonuç ve Öneriler: Rapor içeriğinde belirtilmiştir..

  Saygılarımla,

  RAPORUMU DEĞERLENDİRİP ; Sonuç ile ne yapmam gerektiği hk bilgi verirseniz sevinirim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı