Karsinoid Tümörler

Karsinoid tümörler akciğer karsinomlarının %1-2’sini oluştururlar. Akciğer karsinoidlerin %75-90’nı santral %10-25’i periferik yerleşimlidir. Pulmoner karsinoidler çocuklarda ve gençlerde en sık görülen primer akciğer tümörleridir.

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 4]

Karsinoid Tümörler

 • Tipik karsinoid tümör
  • Akciğer karsinoid tümörlerin %90’ını oluşturur
  • Düşük dereceli malign tümördür
  • Tanı anında %5- 15 oranında bölgesel lenf nodu metastazı
  • Uzak organ metastazı %3 civarında
 • Atipik karsinoid tümör
  • Atipik karsinoid nadirdir
  • Orta dereceli malign tümördür
  • Tanı anında %40-50 bölgesel lenf nodu metastazı olabilir
  • Uzak organ metastazı %20 oranında

Not:  Karsinoid tümörler akciğerin nöroendokrin tümörler arasında sayılmaktadır. Onun için patolojik olarak diğer nöroendokrin tümörlede  ( büyük hücreli nöroendokrin karsinom  ve küçük hücreli karsinom ) mutlaka ayırıcı tanısı yapılmalıdr. Bu sınıflamada histolojik görünüm, nekroz ve mitoz varlığı kullanılmaktadır.

Karsinoid Tümörler Septomları

Karsinoid tümörlerin %40 kadarı belirgin bir klinik bulgu olmadan rastgele olarak radyolojik bulgularda saptanmaktadır. Geç semptom verdikleri için genelde teşhis geç konulmaktadır. Bu hastaların bir kısmı astım ve pnömoni (zatüre) diye tedavi edilmektedir.

 • Öksürük
 • Hemoptizi/ Ağızdan kan gelmesi
 • Tekrarlayan pnömoniler
 • Sıtridor/ Nefes alıp verirken hırıltı sesin gelmesi

Not: Onun için iyileşmeyen genç astım ve pnömoni hastalarında alta bir tümör olmasın diye mutlaka araştırmak lazım.

Karsinoid Tümörler Tanısı

Karsinoid Tümörlerin tedavisi

 • PA akciğer grafisi
 • Toraks BT
 • Bronkoskopi
  • Esas tanı bronkoskopi ile biopsi yaparak tanı konulur.
  • Karsinoid tümörler kanamalı lezyonlar olduğu için biopsi esnasında kanama yapabilir.
  • Bazı olgularda kanamalı olursa rijid bronkoskopi ile yapılabilir. Genelde ihtiyaç olmaz.
 • PET-CT

Evrelendirme:

 • Karsinoid tümörlerde evreleme için TNM sınıflandırması kuşanılmaktadır.

Karsinoid Tümörler Tedavisi

 • Tipik Karsinoid tümörler öbür akciğer tümörlerinden daha düşük dereceli malign olduğu için ameliyata mümkün olduğunca akciğer dokusu korunarak tümörün komplet rezeksiyonudur.
 • Bronkoplastik işlemler
  • Eğer tümör santral yanı ana bronşlar içindeyse cerrahi sınırlar negatif gelecek şekilde bronş kesilir ve açıkta kalan iki bronş uc uca dikilip anastomoz yapılmaktadır.
  • Bu bronkoplastik işlemleri açık ameliyat ile yapmak daha yararlı olabilir.
 • Segmentektomi
  • Eğer tümör bir segmenteyse cerrahi sınırlar negatif gelecek ise segmetektomi yapmak lazım. Eğer imkan var ise en iyi tercihtir.
  • Segmentektomiyi minimal invaziv cerrahi yöntemleri kulanmak ilk tercih olmalıdır
  • Robotik Cerrahi ve ya Torakoskopik/ VATS
 • Lobektomi
  • Bazen tümörün distalinde geri dönüşümsüz değişikliklerin saptandığı olgularda akciğer rezeksiyonu da gerekebilmektedir.
   • Robotik Cerrahi ve ya Torakoskopik/ VATS
  • Tümör lob bronşunda ise slevee lobektomi tercih etmek lazım.
 • Bu hastalarda cerrahi olarak komplet lenfadenektomi yapılmalıdır.
 • Atipikkarsinoid tümörlerde ise öbür akciğer kanserleri gibi cerrahi yöntemi tercih edilir ve karsinoid tümörler tedavisi gerçekleşir.

Ameliyat sonrası hasta 3-5 gün içinde evine gider.

Onkoloji

Tipik karsinoidlerde ameliyatan sonra ilave bir kemoterapi ve radyoterapi gerekmez. Atipik karsinoid tömürlerde lenf nodunda metastaz var ise ilave KT/RT gerekebilir.

Sağkalım

Bu tipikkarsinoidler iyi diferansiyasyon güsterdikleri için cerrahi sınırları temiz bir cerrahi yapılmış ise ve lenf nodlarında metastaz yok ise bu hastaların sağkalımı çok iyidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı