Malign Mezotelyoma

Akciğerin üzerini kaplayan bir zar var bu viseral plevra birde kaburgaların iç yüzeyini ürten zarada parietal plevra denilir. Bu iki zar arası bir boşluk vardır normalde yapışık değildir.  Malign mezotelyoma bu zarların kanseridir. 

Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.6]

Bu zarlardaki kanser 1-2 cm kadar kalınlığa ulaşabilir ve bu aralıkta sıvı/su birikir. Hastada ağrı ve nefes darlığı şikâyetleri oluşur.  Bunların yanı sıra öksürük, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik gibi şikâyetleri de görülebilir.

malign mezotelyoma

Etyoloji

Malign Mezotelyoma ülkemizde öbür ülkeler göre daha fazla bulunmaktadır. Çünkü ülkemizde asbest içeren beyaz toprak teması fazladır. Asbest köylerde evleri badana yapmak için kullanırlar. Ayrıca endüstrinin gelişmesiyle asbest maruziyeti çeşitli meslek dallarında da daha fazla görülmektedir. Bu aspest maruziyeti 20-50 yıl sonraya bile kansere dönüşebiliyor.

Burda nefes alırken vücudumuza aldımız asbest lifleri hücrelerin içine girer ve akciğer zarına kadar ulaşır. Daha sonra DNA ‘yı etkiliyerek normal hücrelerin farkılaştırarak kanser gelişiştirir.

Malign Mezotelyoma Tanısı

 • Akciğer filmi
 • Toraks Tomografi çekilir
 • Biopsi
  • Torasentez
  • Kesin tanı biopsi yapmaktır
   • Kapalı plevral biopsi
   • Torakoskopik/ VATS biopsi
    • Tek delikten girilerek plevral biopsi yapılır.
   • MRve ya USG
    • Diyafragma ve batın içi tutulum var mı diye çekilir
   • PET-CT
    • Hastalığın bening malign ayırımında yardımcı olur
    • PET tutulumun en yüksek olduğu yeri bize gösterip biyopsi alanının belirlenmesinde yol göstericidir ve tanısal doğruluğu artırır.
    • Mezotelyomanın evrelemesinde katkı sağlar

Malign Mezotelyoma Tipleri

 • Epitelioid tip
  • Genelde epiteloid tipe cerrahi yapıyoruz
 • Sarkomatoid tip
 • Bifazik (karışık) tip

 

Not: Malign Mezotelyoma ile akciğer adeno karsinoma ile karışabilir. Çünkü adeno karsinomalarında plevra metastazına sıklıkla rastlanır ve MPM’yi taklit edebilir. Onun için  immünohistokimyasal belirteçler kullanılır

Malignant Mesothelioma
Malignant Mesothelioma

Resim 2. A)  Torakoskopik/VATS ile  akciğer üzerindeki  malign mezotelyoma  nodüleri, B) Ameliyat edilmiş , diyafragması çıkarılmış bir hastadaki diyafragm üzerinde malign mezotelyoma  ve nodüleri.

Malign Mezotelyoma Tedavi

Malign Mezotelyomada açık cerrahi (Torakotomi)  tercih edilir. Cerrahi olarakta;

 • Eğer mediastinal lenf nodu tulum şüphesi var ise torakotomi öncesi mediastinoskopi yapılır.
 • Radikal plörektomi/dekortikasyon (P/D)
  • Şu anda en çok tercih edilen yöntemdir
  • Akciğerin her iki zarı çıkartılır
  • Perikard/kalp zarı çıkarılır
   • Çıkarılan perikard yerine bir sentetik bir yama kulanılır
  • Diyafragma çıkarılır
   • Çıkarılan diyafragma yerine bir sentetik bir yama kulanılır
  • Ekstraplevral pnömonektomi (EPP)
   • Artık az kulanılıyor. Eskiden bu tercih edilirdi.
   • Akciğer zarları, akciğer, perikard ve diyafragma hepsi beraber çıkarılır. Mortalitesi biraz yüksektir öbür tekniklere göre onun için biraz terk edilmiştir.
  • Plörektomi/dekortikasyon (P/D)
   • Perikard ve diyafragma tutulumu olmayan çok erken yakalanmış hastalara yapılır. Bu evrede genelde az hasta yakalanılır.
   • Göğüs ağrısını azaltmak ve sıvı oluşumunu azaltmak için bazen sadece zarlar alınır
   • Bazende genel durumu çok iyi değil ameliyat riski yüksek sadece zarlar alınır.

NOT: Malign Mezotelyomada cerrahi yaptığımız hastaları sonuçları ve hangi tedavi yöntemleri terh ettiğimizi  uluslar arası yayınladığımız  makalemizde bulabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklaysarsanız makalrnin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

Malign Mezotelyomada ameliyat yaptığımız hastaların  sobuçları  Tabloda görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı