Metastazektomi Nedir?

Metastazektomi, ikincil kökenli kanserli büyüme olan metastatik hücrelerin cerrahi olarak çıkarılmasını içeren tıbbi bir prosedürdür. Metastazlar, vücuttaki başka bir organdan kaynaklanan kanserden başka bölgelere yayılmış kanserli hücrelerdir.

Metastazektomi genellikle ilk başladığı yerden başka bir organa veya vücuttaki bir bölüme yayılmış bir kanser türü olan metastatik kanser vakalarında önerilmektedir. Metastatik hücreler, birincil kanser hücreleriyle aynı tipte kanser hücreleridir.

Örneğin, memeye yayılan ve metastatik tümör oluşturan akciğer kanseri, meme kanseri değil, metastatik akciğer kanseridir.

Kanser hücrelerinin yayılması tamamen karmaşık bir konudur. Genel olarak, kanser hücrelerinin yakındaki veya başka bir şekilde diğer organlara yayılma yeteneği, diğer birçok faktör arasında, orijinal konum, bağışıklık sisteminin doğası ve kanserli olmayan hücrelerin özellikleri gibi bireysel koşullara bağlıdır.

Çoğu kanser neredeyse vücudun birçok farklı bölgesinde yayılabilir. Bununla birlikte, çalışmalar, bazı kanser türlerinin ortak metastaz bölgelerine sahip olduğunu bulmuştur:

Kanser tipi Ana metastaz bölgeleri Göğüs kemiği, karaciğer, beyin, akciğer Akciğer adrenal bezleri, beyin, kemik, karaciğer Kolorektal akciğer, karaciğer, periton Böbrek adrenal bezleri, beyin, kemik, akciğer, karaciğer, periton Prostat adrenal bezleri, akciğer kemik, peritondur.

Metastatik hücreler genellikle akciğerlerde, karaciğerde, beyinde ve kemikte bulunur. Genellikle metastazektomi yapılan bölgeler arasında akciğerler ve karaciğer bulunur. Bununla birlikte, metastatik kanser hücreleri ameliyatı, kemik ve beyin gibi bazı organlarda fark edilebilir nedenlerden dolayı mümkün değildir.

Metastazektomi Tedavi Yöntemleri

Metastatik kanser çeşitli yöntemlerle tedavi edilir. Yaygın olarak kullanılanlar arasında:

 • Sistemik terapi - Kemoterapinin yanı sıra hormonal, hedefe yönelik ve biyolojik tedavileri içerir.
 • Lokal terapi - Radyasyon terapisi ve cerrahiyi içerir
 • Lokal ve sistemik tedavinin kombinasyonu

Daha önce de belirtildiği gibi, akciğerlerde ve karaciğerde metastatik büyümeler için metastazektomi önerilir. Prosedüre ihtiyaç duyan hastalar, böbrek ve kolorektal kanser gibi belirli kanserler nedeniyle metastatik pulmoner lezyonlar ve karaciğer tümörleri geliştiren kanser hastalarıdır. Ameliyatın amacı, etkilenen bölgedeki metastatik büyümeleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Metastazektominin güvenli, uygun maliyetli ve genellikle metastazın giderilmesinde başarılı olduğu bulunmuştur.

Metastazektomi Prosedür Nasıl uygulanır?

MetastazektomiMetastazektomi, büyüklüğüne ve etkilenen organa bağlı olarak çeşitli şekillerde yapılır. İşlem öncesi uygun ameliyat öncesi değerlendirme yapılır. Hastalar ultrason, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (CT taraması) ve pozitron emisyon tomografisi (tüm vücudu metastaz açısından kontrol etmek için) ve ayrıca uygun olduklarından emin olmak için kan testleri gibi çeşitli testlere tabi tutulabilir. Örneğin, akciğer metastazektomisi şu yollarla yapılabilir:

 • Akciğer tüm lobunun kanser hücrelerini içermek üzere çıkarıldığı lobektomi
 • Cerrahın sadece tümörü çıkardığı ve akciğerlerin sağlıklı kısımlarını bıraktığı kama rezeksiyonu
 • Elektrik akımı ile metastazı yok etmek için tümöre bir iğnenin sokulduğu radyofrekans ablasyonu (minimal invaziv, RFA)

Karaciğer metastazektomisi için aşağıdakilerden herhangi biri yapılabilir:

 • Karaciğerin sadece bir kısmının cerrahi olarak çıkarıldığı ve diğer sağlıklı kısımların bırakıldığı hepatektomi. Bu sadece karaciğer sağlıklıysa ve siroz yoksa yapılabilir.
 • Radyofrekans ablasyonu (RFA), daha önce tarif edildiği gibi veya laparoskopi ile
 • Alkolün yok edilmesi için doğrudan tümöre enjekte edildiği perkütan etanol enjeksiyonu

Onkologlar ve cerrahlar, hastanın sağlık durumuna, kanserli büyümenin boyutu ve büyüklüğüne ve metastazların konumuna bağlı olarak diğer faktörlerin yanı sıra cerrahi prosedürü planlarlar. Metastazektomi ayrıca, özellikle kanserin birden fazla metastatik bölgeye yayıldığı durumlarda, radyasyon tedavisi ve kemoterapi gibi diğer tedavilerle birlikte önerilmektedir. Çalışmalar, sistemik veya hedefli tedaviden önce yapılan metastazektominin, metastatik kanserli hastalar sağ kalımı önemli ölçüde artırabildiğini göstermiştir.

Metastazektomi ile Tedavi Edilen Hastalıklar

Pulmoner metastazektomi, akciğere yayılan kanser türlerini tedavi etmek için kullanılan cerrahi bir işlemdir. Bu işlem, aşağıdaki kanserlerde uygulanmaktadır.

 • Kolon kanseri (kolorektal kanser)

Kolon veya rektumdaki malign hücreler tarafından belirtilen bir hastalıktır.

 • Baş ve boyun kanserleri

Sarkomlar ve sinir veya lenf nodu koşulları dahil olmak üzere baş ve boyun bölgesinden kaynaklanan iyi huylu ve habis tümörler.

 • Melanom

Melanositlerde kanser hücrelerinin bulunduğu cildin bir hastalığı, melanin adı verilen bir pigment yoluyla deride renk üreten hücrelerdir.

 • Osteosarkom

En sık olarak çocuklarda, ergenlerde ve genç erişkinlerde ortaya çıkan ve kemiğin dış kaplamasını oluşturan osteoblast hücrelerinde gelişen bir tür kemik kanseri.

 • Böbrek kanseri

Omurganın solunda ve sağında bulunan böbreklerde başlayan bir kanser türüdür.

 • Yumuşak doku sarkomları

Yumuşak dokulardan birinde nadir bir kanser çeşidir. Birçok farklı yumuşak doku sarkomu vardır. Genel olarak yumuşak doku sarkomları nadirdir.

 • Testis kanseri

Testislerin birinde veya her ikisinde tipik olarak gelişen oldukça tedavi edilebilir bir kanser türüdür.

Ameliyattan sonra seri radyografik görüntülemeyle (genellikle BT taraması) yakın, planlı postoperatif takip gereklidir. Hastalar, tıbbi onkolog , teşhis radyoloğu, gerektiğinde radyasyon onkoloğu ve göğüs cerrahı gibi özel bir torasik uzman ekibi ile yakın işbirliği içinde tedavi edilmesi gerekir.

Metastazektomi ‘de Olası Riskler ve Komplikasyonlar

Kanser tedavisi zor bir durumdur. Metastazektominin risk ve komplikasyon olmadan da aynı nedendir. Bir prosedür olarak, kanser hücrelerini çıkarmak için yapılan ameliyat, aşağıdakileri içeren yan etkilere yol açabilir:

 • Ağrı
 • Yorgunluk
 • İştah kaybı
 • Etkilenen bölgede morarma ve şişme
 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Organ fonksiyon bozukluğu

Minimal invaziv cerrahi yöntemler de dahil olmak üzere metastazektomi ve kanser cerrahisindeki son teknolojik gelişmeler nedeniyle, prosedür nispeten daha hafif yan etkilerle gerçekleştirilebilir. Ayrıca, diğer tüm kanser tedavi yöntemleri gibi, metastazektomi tüm kanser hücrelerinin tamamen çıkarılmasını garanti etmez. Bununla birlikte, cerrahi prosedürden geçmek kişinin daha uygun bir prognoz şansını artırabilir.

Metastazektomi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Metastazektomi işlemi kanseri tamamen ortadan kaldırmaz ancak, yayılmayı önler. Ve genellikle bu işlem sonrası hastanın hayatta kalma olasılığını yükseltmektedir.

Tedavi edilmeyen metastatik hastalığı olan hastaların 5 yıllık sağ kalım oranı ortalama % 5-10'dan azdır. Akciğerlere izole metastatik hastalığı olan bir hasta için (yani vücudun diğer bölgelerine metastaz olmadan), pulmoner metastazektomi (akciğer tümörlerinin cerrahi olarak çıkarılması) tedavi için en iyi umuttur. Çok sayıda çalışma, akciğerlere yayıldıklarında ancak daha sonra cerrahi olarak çıkarıldıklarında, çeşitli primer tümörler için % 30 ila % 50'lik 5 yıllık sağ kalım oranları göstermiştir. Bu sağ kalım oranları şu anda mevcut olan diğer tedavilerden çok daha üstündür. Primer tümörden bağımsız olarak, rezeksiyonun tam olması uzun süreli sağ kalım / iyileşme elde etmenin anahtarıdır. Bu operasyonlar çok düşük morbidite ve mortalite oranları ile gerçekleştirilebildiğinden ve tedavi edilemeyen hastalarda tedavi şansı sunduğundan, ameliyat sıklıkla tavsiye edilir.

Akciğerde bulunan tümörlerin sayısı, ameliyat geçirilip geçirilmeyeceğini belirleyen bir faktördür. Genel olarak, primer kanser tanısından uzak bir zamanda meydana gelen daha az veya yalnız tümörlerin varlığı, akciğer operasyonu önerme kararını olumlu yönde etkileyecektir. Bununla birlikte, çoklu metastatik tümörlerin varlığı akciğer rezeksiyonunu engellemez ve metastazlar primer tümörün tanımlanması sırasında (senkronize) mevcut olsa bile, rezeksiyon düşünülebilir.

Yukarı