Nörojenik Tümörler

Mediastinal nörojenik tümörler, tüm mediastinal tümörlerinin %10-34'ünü oluşturmaktadır. Tüm primer mediasten tümörlerinin çocuklarda ise %35-45’’ini ve erişkinlerde ise  %11-21’ini oluştururu. Mediastinal nörojenik tümörlerin %90'ı posterior mediasten yerleşimlidir.

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

Bu tümörler

 • Sinir kılıfı hücreler
  • Schwannoma: Erişkinlerde nörojenik tümörlerden en sık gözükenidir. Bu bölgedeki bütün tümörlerin yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Selim kötü olmayan tümörlerdir.
  • Nörofibroma
  • Granüler Hücreli Tümör
  • Nörosarkom
 • Otonomik (sempatik) gangliyonlar
  • Ganglionöroma
  • Nöroblastoma
  • Ganglionöroblastoma
 • Paragangliyonik yapılardan köken alır.
  • Feokromasitoma

Yaklaşık %70-80'i benign karakterli olup, olguların yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Nörolojik tümörler çoğunlukla semptom vermezler ve genelde rutin radyolojik tetkikler sırasında tanı konulur.

Nörojenik Tümörler

Nörojenik Tümörlerin Tanısı

 • Akciğer grafisi
 • Yan akciğer grafisi
 • Toraks BT
 • Manyetik rezonans (MR)
 • Eğer malign şüphesi var ise gerekirse PET -CT

Toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) ile tümörün ekstradural ve ekstraspinal olduğu net bir şekilde gösterilebilirse (kitlenin vertebra kanala ne kadar girdiği, duraya bası yapıp yapmadığı)  ileri radyolojik incelemeler gerekli değildir. Eğer BT ile karar verilime yorsa o zaman MR görüntüleme bu nörojenik tümörlerin intraspinal kanala uzanımının daha iyi değerlendirilir ve tümör tiplerinin ayırımında da yardımcı olur.

Nörojenik Tümörlerin Tedavisi

Mediastinal nörojenik tümörlerin tedavisi cerrahi olarak çıkarılmasıdır.

 • Nörojenik mediasten kitlerde ilk tercih : Minimal İnvazif Cerrahi Yöntemleridir (Robotik ve Torakoskopik Cerrahidir).
  • Robotik Cerrahi
  • Torakoskopik Cerrahi/VATS
  • Torakotomi

Minimal İnvazif Cerrahi Yöntemleridir (Robotik ve Torakoskopik Cerrah) pek çok avantaj sağlıyor

 • Daha az komplikasyon oranı
 • Daha az kan kaybı
 • Sinir köküne ve spinal kanaldaki durayadaha az zarar verilmesi
 • Daha az post-operatif ve kronik ağrı
 • Daha çabuk iyileşme
 • Daha erken taburculuk
 • Daha küçük kesi izleri ve estetik görünüş.
Nörojenik Tümörler

1. Robotik Cerrahi

VATS ile aynı şekilde  küçük deliklerden ve benzer endikasyonlara sahiptir. Cerrah, da Vinci Robotik Cerrahi sistemiyle küçük kesirlerle ameliyatı gerçekleştiriyor. Cerrah operasyonu konsol başında oturarak gerçekleştiriyor. Ameliyatta hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor. Cerrah 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor. Bu alet uçları kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.  Bu mediastianal nörojenik tümörler veya kitlelerin Robotik cerrahi ile çıkartılması VATS’ göre yukardaki robot özeliklerinden dolayı daha avantajlıdır. Çünkü VATS ile yaptığımızda aletler düz çalışır ana robot yukardaki özeliklerinden dolayı ( robotun alet uçları kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebildiğinde) daha rahat ve az komplikasyonla kitle çıkarılmış olur. Burada tümör önemli bir sinir ve kanal ile ilişkisi var ise Robot ile sinirden ayrılırken sinire az zarar verilerek çıkarılmış olur.

Mediastinal Masses
Neurogenic Tumors
Mediastinal Masses

Resim 1:  Cerrah operasyonu bir bilgisayar konsolunda oturarak gerçekleştiriyor. Ameliyatta hasta başında bir cerrah ve hemşire bulunur konsoldaki cerraha yardım eder.

Neurogenc Tumors

Resim 2. Robotik Cerrahi’nin Robotik giriş yerleri ve yerleştirilen portların görünüşü.

2. Torakoskopik /VATS

En çok tercih edilen yöntemdir. İki , üç delikten girilerek kapalı yöntemle yapılır.. Estetiktir, erken ve geç dönem kronik ağrı az olur ve erken taburcu edilir.

3. Torakotomi

Bu nörojenik tümörlerin  çıkartılması için bazen torakotomi tercih edilir. Özelikle tümörlerin spinal kanala uzanması ve intervertebral foramene yayılması durumunda, kombine olarak torasik ve posterior spinal yaklaşımla ( Beyin Cerrahi ile beraber)  güvenli rezeksiyon yapılabilir.

NOT: Nörojenik tümörlerde ilk tercihimiz Robotik cerrahidir. Bir çok avantajı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı