Pediatrik Göğüs Cerrahisi

Genel olarak, çocuk göğüs cerrahisi, boyun ve karın arasındaki vücut bölgesinde hastalıklar veya yaralanmalar içerir. Pediatrik göğüs cerrahları, doğum kusuru gibi doğuştan veya zatürre gibi edinilmiş olsun, genel pediatrik göğüs cerrahisinde uzmanlaşmıştır.

Spesifik operasyonlar, akciğer büyümesinin veya tümörün çıkarılmasını veya doğumdan beri var olan, ancak pulmoner sekestrasyon veya konjenital kistik adenomatoid malformasyon gibi enfekte olabilen bir anormalliğin çıkarılmasını içerir. Pediatrik genel ve torasik cerrahlar, trakea ve yemek borusu arasındaki iletişimi tanımlayan trakeo-özofagus fistülleri gibi durumlar için yemek borusu üzerinde de ameliyat yaparlar.

Bu operasyonlar, prosedürün tipine ve hastanın büyüklüğüne bağlı olarak küçük kesilerle yapılabilir. Karmaşıklığa bakılmaksızın, Türkiye’deki çocuk göğüs cerrahları, en son teknoloji ve eğitim ile en üst düzeyde bakım sağlarlar.

Çocuk Cerrahı Nedir?

Çocuk cerrahı, pratiğini çocukların cerrahi bakımına ayırır. Tıp fakültesinden mezun olmuş ve akredite bir eğitim programında beş yıllık lisansüstü Genel Cerrahi eğitimini tamamlamış olmalıdır. Çocuk cerrahları daha sonra Çocuk Cerrahisi'nde akredite iki yıllık ek bir burs programı tamamlamalıdır. Çocuk cerrahları çocukların özel cerrahi problemlerine odaklanır. Çocuk cerrahları, çocukların fıtıklardan veya apandisitten kansere veya ciddi konjenital anomalilere kadar çok çeşitli sorunların bakımında deneyimlidir.

Çocuk Hemşireliği PNP Nedir?

Pediatrik Hemşirelik Uygulayıcıları (PNP'ler), çocuk sağlığını iyileştirmeye kendini adamış çok uzmanlaşmış sağlık hizmeti sağlayıcılarıdır. PNP'ler yani çocuk hemşireliği, Yüksek Lisans Derecesi konusunda ileri eğitime sahiptir ve çok çeşitli uygulama ortamlarında çocuklara ve ailelere hizmet ederler. Çocuk doktorları ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte çalışan PNP'ler otuz yılı aşkın bir süredir çocukların sağlık hizmetlerini geliştirmektedir.

Pediatrik Göğüs Cerrahisinde Neler Yapılır?

Bir çocuğun gastroözofageal reflü, tümör veya konjenital diyafragma fıtığı olsun göğsünü etkileyen bir rahatsızlığa sahip olması durumunda, çocuk torasik bir ekipten özel bakım gerektirir.

Torasik (göğüs) cerrahi, göğüs duvarını tedavi eden tüm cerrahi prosedürleri ve göğüste bulunan tüm organları kapsar. Sorun kalbi içerdiğinde de kalp merkezi kalp cerrahları ile birlikte çalışırlar.

En kritik bebekler için doğum saatlerinde yapılan cerrahi onarım da dahil olmak üzere kanıta dayalı, öncü tedaviyi kullanarak, karmaşık göğüs rahatsızlığı olan çocukların yaşamlarında fark yaratmak üzere çalışan bir çok pediatrik göğüs cerrahı bulunmaktadır.

Pediatrik Göğüs Cerrahisinde Tedavi Edilen Hastalıklar

Pediatrik Göğüs Cerrahisinde tedavi edilen koşullardan bazıları şunlardır:

 • Özofagus atrezisi (özofagus anormalliği),
 • Özofagus kopyaları (özofagus kistleri),
 • Trakeoözofageal fistüller (özofagus ve trakea arasındaki anormal bağlantı) ve yemek borusu darlıklarını (özofagus darlıkları) içeren karmaşık özofagus ve hava yolu sorunları
 • Göğsün karmaşık konjenital lezyonları ve konjenital diyafragma fıtığı da dahil olmak üzere konjenital göğüs hastalıkları
 • Nöroblastomlar, lenfomalar, timik tümörler ve teratomlar dahil olmak üzere göğüs tümörleri
 • Kistik akciğer hastalığı ve akciğerin pulmoner sekestrasyonları dahil olmak üzere kitleler, normal dolaşıma müdahale edebilen bir durum, solunum yolu enfeksiyonlarına ve muhtemelen kalp yetmezliğine neden olur ve yemek borusu ve trakeayı etkileyen bronkojenik kistler
 • Hiperhidroz, vücut ısısını düzenlemek için gerekenden daha fazla miktarda aşırı terlemeye neden olan zayıflatıcı bir durumdur.
 • Akciğer enfeksiyonu ve travması (pnömoni), pnömotoraks (çökmüş akciğer) ve cerrahi müdahale gerektiren diğer edinilmiş akciğer rahatsızlıkları dahildir.

Pediatrik Göğüs Cerrahisinde Minimal İnvaziv Cerrahi Müdahaleleri Nelerdir?

Minimal invaziv, tek insizyonlu cerrahi teknikler kullanılarak bir dizi göğüs cerrahisi gerçekleştirilir. Minimal invaziv göğüs ameliyatları ise şunları içerir:

 • Pektus ekskavatum onarımı
 • Ampiyem debridmanı (pnömoni komplikasyonu)
 • Pnömotoraks
 • Akciğer biyopsisi / lobektomi
 • Bronkojenik kistler
 • Özofagus kopyaları
 • Pulmoner metastazın rezeksiyonu
 • Aortopexy
 • Palmar hiperhidroz için sempatektomi
 • Timektomi
 • Özofagus atrezisi / fistül
 • Diyafragma hernisi

Pediatrik Göğüs Cerrah Seçimi Çocuklarınızın Sağlığı İçin Çok Önemlidir

Çocuklar sadece küçük yetişkinler değildir. Onları neyin rahatsız ettiğini her zaman söyleyemezler. Her zaman tıbbi soruları cevaplayamazlar ve tıbbi muayene sırasında her zaman sabırlı ve yardımcı olamazlar. Çocuk cerrahları, çocukları rahat ve kooperatif yapacak şekilde nasıl muayene edip tedavi edeceklerini bilirler. Ayrıca, çocuk cerrahları çocuklar için özel olarak tasarlanmış ekipman ve tesisleri kullanırlar. Çoğu çocuk cerrahisi ofisi çocuklar düşünülerek düzenlenmiş ve dekore edilmiştir. Bu, çocuklar için oyuncak, video ve okuma materyali olabilecek muayene odaları ve bekleme odalarını içerir. Bu, çocuğunuz için rahat ve tehdit edici olmayan bir ortam yaratmaya yardımcı olur.

Çocuk doktorunuz çocuğunuzun bir çocuk cerrahı görmesini önerirse, en geniş tedavi seçeneklerine, en kapsamlı ve eksiksiz eğitime ve çocuklarla uğraşmada ve cerrahi bozuklukların tedavisinde en büyük uzmanlığa sahip olduğundan emin olabilirsiniz.

Pediatrik Göğüs Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Çocuğunuzun ameliyat gerektiren bir hastalığı, yaralanması veya hastalığı varsa, çocuk cerrahı çocuğunuzu tedavi etmek için deneyim ve niteliklere sahiptir. Çocuk cerrahisinde özel eğitim önemlidir.

Pediatrik cerrahlar,

 • En az 4 yıllık tıp fakültesi
 • Beş yıl daha fazla genel cerrahi
 • Çocuk cerrahisinde iki yıllık eğitim

Çocuk cerrahları yenidoğan aşamasından geç ergenliğe kadar çocukları tedavi eder. Pediatrik bakımı tıbbi uygulamalarının çekirdeği yapmayı seçerler ve çocukların tıbbi ve cerrahi bakımının eşsiz doğası, ileri eğitim ve uygulama deneyiminden öğrenilir.

Pediatrik cerrahlar aşağıdakileri içeren çocukların cerrahi ihtiyaçlarını teşhis eder, tedavi eder ve yönetir:

 • Çocukluk ve ergenlik döneminde inmemiş testisler, fıtıklar, hidroseller ve varikoseller içeren kasık anormallikleri için cerrahi
 • Doğum kusurlarının cerrahi onarımı
 • Ameliyat gerektiren ciddi yaralanmalar (örneğin, karaciğer laserasyonları, bıçak yaraları veya ateşli silah yaraları)
 • Tümörlerin teşhisi ve cerrahi bakımı
 • Transplantasyon işlemleri
 • Endoskopik prosedürler (bronkoskopi, özofagogastroduodenoskopi, kolonoskopi)
 • Çocuklar için diğer tüm cerrahi prosedürler

Çocuk cerrahları, çocuk hastaneleri, üniversite tıp merkezleri ve büyük toplum hastaneleri de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi kurumlarda çalışmaktadır.

Kardiyotorasik cerrahlar, göğüs içindeki organlarda ve göğüs boşluğunu oluşturan kemiksi yapılarda ve dokularda ortaya çıkan hastalıklar üzerinde ameliyat ederler. Genel torasik cerrahlar öncelikle akciğer kanserini, yemek borusu ve göğüs duvarı hastalıklarını tedavi eder.

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi minimal invaziv torasik cerrahide de risk vardır. Enfeksiyon, kanama, anormal kalp atışı ve akciğerlerinizden ve ağrınızdan hava kaçağı içerir. Robotik destekli cerrahi, daha uzun ameliyat süreleri ve anestezi altında daha uzun sürelerle ilişkilendirilebilir.

Göğüs cerrahisi gerektiren en yaygın hastalıklar arasında koroner arter hastalığı ve kapak problemleri, akciğer kanseri, göğüs travması, özofagus kanseri, amfizem, kalp ve akciğer nakli gibi kalp lezyonları bulunur.

Göğüs cerrahisi, kalp, akciğerler ve yemek borusu dahil olmak üzere göğüsteki organlar üzerindeki operasyonları ifade eder. Göğüs cerrahisi örnekleri arasında koroner arter baypas cerrahisi, kalp nakli, akciğer nakli ve akciğerden kanserden etkilenen bölümlerin çıkarılması yer alır.

Yukarı