PET/CT Nedir ?

Günümüzde kanserin tanısında ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan en gelişmiş yöntemlerden biri olan PET/CT, iki teknolojinin birleşiminden oluşmaktadır. PET (Positron Emmission Tomograph) hücrelerin fonksiyon ve metabolizması hakkında bilgi verirken, CT ve ya BT' de anatomik veri sağlamaktadır. Tek seansta hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomisi üç boyutlu olarak görüntülenirken, ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir. Bu şekilde, hastanın durumu hakkında en iyi bilgi elde edilebilir ve özellikle kanser hastalarında en doğru tedavi şekline karar verilmektedir.

Nükleer Tıp Bölümü’nde bulunan Gamma Kamera cihazı ile tüm rutin sintigrafik incelemeler ve SPECT tetkikleri yapılmaktadır.

Resim1 : PET-CT (Positron Emmission Tomograph) Cihazı ve çekimi

PET/CT’nin tek başına PET’ten farkı nedir?

PET tarayıcılar tümör odaklarının metabolizmasını ve küçük tümörleri belirlemektedir. Ancak CT bileşeni olmadığında bunların tam olarak nerede olduğunu göstermek konusunda yetersiz kalır. Ayrıca, PET/CT kapalı yer korkusu olan hastalar için geniş olarak tasarlanmıştır.

PET/CT hangi hastalıkların tespitinde ve tedavisinde kullanılır?

 • Onkolojik hastalıkların yani kanser teşhisinde
 • Kanserin uzak metastaz yapmasıında yani kanserin yayılması
 • Kanserin evrelendirilmesinde (yaygınlığının belirlenmesinde)
 • Kanser tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde

Radyoterapi planlaması tedavi sonucunu nasıl etkiler?

Dünyada altın standart haline gelmiş radyoterapi planlaması PET/CT cihazı ile daha doğru yapılabilir. Bu şekilde hedef tümör dokusu daha net olarak tanımlanıp, tümör bölgesi daha etkin biçimde ışınlanabilir. Çevrede bulunan normal dokuların hasara uğraması en az seviyeye indirgenir.

PET/CT nasıl uygulanır?

Hastalara ilaç enjekte edildikten sonra, kanserli hücrelerin bu ilacı emmeleri için 45 dakika ile 1 saat arası bir süre beklenir. Bu süre dolduğunda hastanın taraması sırt üstü yatar pozisyonda, 15-25 dakika içerisinde yapılır.

PET/BT Tetkiki Yapılacak Hastalar İçin Bilgilendirme

 • Tüm vücut PET/BT taraması onkolojik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın tanı, evrelendirme ve tedavi sonuçlarını değerlendirilmesine yönelik yapılan bir görüntüleme işlemidir. Sonuçlara göre hastalığınızın tanısının veya uygun tedavinin seçilmesi veya devamı sağlanacaktır.
 • Çekim günü geldiğinizde kayıt işlemlerinizin yapılmasını takiben kolunuzdan damar yolu açılacaktır.
 • Size özel odamızda öncelikle kan şekeriniz ölçülecektir. Kan şekeri değeriniz 200’ün üstünde ölçüldüğü taktirde çekiminiz ertelenecektir.
 • Görüntüleme amacıyla şeker molekülüne benzer bir maddenin (FDG), radyoaktif bir madde (flor 18) ile işaretlenmesi sonucu elde edilen ilaç damar yolunuzdan uygulanacaktır.
 • Odanızda yaklaşık 1-1,5 saatlik bekleme süresinden sonra cihazımızda başınızdan uyluk bölgenize kadar tüm vücut görüntülemeniz yapılacaktır. Kapalı alan korkusu olan hastalarımızın nükleer tıp doktoruna randevu alırken bilgi vermesi gerekmektedir.
 • Çekimi tamamlanan hastaların görüntüleri nükleer tıp doktoru tarafından incelenecek ve gereklilik halinde hasta bir süre daha bekletilerek ek çekim yapılabilecektir.
 • Tüm işlemler yaklaşık 2-3 saatlik zaman dilimini kapsayabilmektedir.
 • Daha önce yapılan PET/BT çekimlerinizin mutlaka CD ve raporunu çekim günü yanınızda getiriniz. Hastalığınızın seyri açısından önceki PET/BT görüntüleri ile karşılaştırma yapılması önem arz etmektedir. Ayrıca daha önce yapıldıysa BT, MR , USG raporları, kan tahlilleriniz, patoloji raporunuzu da yanınızda getirmeniz gerekmektedir.
 • Bebeğinize süt veriyorsanız; bu tetkikte kullanılan FDG maddesi süte çok çok düşük miktarda geçer ancak bebeği radyasyondan korumak amacıyla annelerin 12 saat bebekleri ile yakın temas kurmamaları gerekmektedir. Diğer hastalarda benzer şekilde hamilelerle ve 16 yaşından küçük çocuklarla 12 saat süreyle aynı ortamda bulunmamalıdır.

Elde edilen görüntülerin uygun kalitede olabilmesi için

 • Lütfen size verilen randevu saatinde en az 6 saat açlık ile bölümümüzde olunuz. Gecikmeniz diğer hastaların çekimlerinin aksamasına ve size verilecek radyoaktif ilacın elimizde yeterli düzeyde kalmamasına neden olacaktır. Bu nedenle çekiminiz ertelenebilir. TOK gelen hastaların çekimleri ertelenmektedir.
 • Kan şekeri düzeyiniz çok önemlidir. Şeker hastalığınız var ise kullandığınız ilaçları mutlaka hekiminize bildiriniz. Diyetinize dikkat ediniz.
 • Çekim yapılacak gün ve bir gün öncesinde yorucu egzersizlerden ve soğuğa maruz kalmaktan sakınınız ve şekerli gıda tüketiminizi azaltınız.
 • Çekim yapılacak gün ve bir gün öncesinde yeterli düzeyde sıvı (günlük yaklaşık 2 litre) tüketmeniz gerekmektedir. Çekim yapıldıktan sonra da su içmeniz önemlidir. Alacağınız sıvı vücudunuzda bulunan radyoaktif maddenin idrarla atılımını artırarak üzerinizdeki radyasyon dozunu azaltacaktır. Sıvı kısıtlaması bulunan hastaların doktorumuzu bilgilendirmesi önemlidir.
 • Çekim günü sıcak tutacak rahat kıyafetler giyerek geliniz. Üzerinizde metal eşya bulundurmayınız.
 • Kronik hastalıklarınızı mutlaka belirtiniz.
 • Randevunuzu iptal ettirmek isterseniz lütfen birgün öncesinden telefonla arayarak haberdar ediniz.
Yukarı