Click to rate this post!
[Total: 11 Average: 3.7]

Timektomi:  timus bezinin komplet olarak rezeksiyonu içerir. Bu timus bezi çıkarmak için her iki mediastinal plevralar açılır, açılan taraftaki frenik sinirden karşı frenik sinire kadar olan bölgedeki mediastinal yağlı dokular, timik ven ortaya çıkana kadar diseke edilen timus, polleri ve timik kitle bir bütün olarak çıkarılır. 

RATS /Robotik/ Videotorakoskopik /VATS/ Timektomi

Timektomi genelde miyastenia gravis veya timik tümörler varlığında uygulanır.

1. Videotorakoskopik  /VATS Timektomi;  En çok tercih edilen yöntemdir.  İki  yada üç delikten girilerek  kapalı yöntemle yapılır. Normalde timüs dokusu iman tahtasının altındadır. İman tahtasını yani sternumu kesmeden bu timüs bezi, timoma/timik karsinomu timüs bezi ile beraber küçük kesilerden yapılır. Estetiktir, ağrı az, erken taburcu, iman tahtası kesilmemiş, iman tahtası yaklaştırmak için metal sutur yokluğu gibi bir çok üstünlüğü var.

timektomi nedir
vats timektomi nedir

Şekil 1:  Kliniğimizde videotorakoskopik ve robotik timektomi cerrahisi pozisyonları ve insizyonları. Torakoskopik olarak çıkarılan polleriyle birlikte timus ve yağ dokusu.

VATS yöntemi yani Minimal invazif teknikler Timoma/Timik karsinomları cerrahi olarak çıkarılırken  onkolojik cerrahiden uzaklaşmadan  ya da rezeksiyon boyutunu küçültmeden tümörü çıkarmak gerekir. Geride rezidü veya timus dokusu bırakmadan tamamlamak genel amaç olmalıdır. Bilateral plevral yüzeyler muhtemel bir implant için incelenmelidir, bilateral mediastinal plevra ve bilateral kardiofrenik sinüste yerleşimli yağ dokusu ile birlikte olarak rezeke edilir

Timotimektomi geçmişte açık ( Mediansternotomi/Torakotomi) yapılması gereken bir prosedür olarak görülse de günümüzde minimal invazif yöntemler olan ROBOTİK ve VATS ile güvenli bir şekilde  uygulanabilmektedir. Minimal invazif yaklaşımda sıklıkla sağ taraftan yaklaşım tercih edilmektedir.Ancak lezyonun yerleşimine göre bilateral torakoskopik, sol taraf yaklaşımlar da kabul edilmektedir. 

Özelikle Robotik cerrahide bazen sol tercih edilmektedir. Son dönemde robotik ve subksifoid tek insizyonla yapılan yayınlar bulunmaktadır.

Not1: VATS; tümör çapı çok büyük tümörlerde tercih edilmemelidir.  Çok büyük tümörlere yapıldığında tümörü sağa sola çeviriken  tümöre değip tümör yayılımı olabilir onun için damarları tutmuş, kalp zarı tutulmuş ve büyük çaplı tümörlere yapılmaması daha doğru olur. Tümörün lokal yayılımı engellenmiş olur.

  1. ROBOTİK Cerrahi; VATS ile aynı şekilde küçük deliklerden ve benzer endikasyonlara sahiptir. RATS Timektomi için genellikle 3 port (2 kol, 1 kamera) yeterli olmaktadır. Cerrah, da Vinci Robotik Cerrahi sistemiyle küçük kesirlerle ameliyatı gerçekleştiriyor. Cerrah operasyonu konsol başında oturarak gerçekleştiriyor. Ameliyatta hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor. Cerrah 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor. Bu alet uçları kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.

Son yıllarda RATS/VATS tekniği modifikasyonlar (klasik 3 porttan 2 porta, bilateral yaklaşım, subksifoid yaklaşım) göstermiştir.  Subksifoid RATS/VATS timektomi  ve kombine subksifoid-transservikal VATS timektom gibi.

Subksifoid Robotik timektomi
Myastenia Gravis

Şekil 2. Subksifoid Robotik  timektomi

  1. Parsiel Mediansternotomi/ Median Sternotomi. Lokal ileri evre olgularda, özellikle büyük damarları tutmuşsa, superior vena cava invazyonu ve tümör çapı çok büyük ise median sternotomi standart yaklaşım olmalıdır.
  2. Torakotomi: Bazende tömür bir tarafa daha yakın ise ve farklı bir odak var ise bu insizyon şekli tercih edilir.

Not2: Timoma/Timik karsinomlara Miyestenia Gravis bazen eşlik ettiği için frenik sinirlerin kesilmemesi çok çok önemli. Eğer kesilirse ciddi bir solunum sıkıntısı yaşayabilir.

Thymectomy

Not 3: VATS  Timektomi makalemize aşağıdaki linklerinde ulaşılabilir.

Timik Hiperplazi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Timik hiperplazi, timusun anormal bir büyümesidir ve timus büyür. Genellikle timusun kanserli olmayan diğer tümörleri ile tanımlanır, ancak gerçek bir tümör değildir. Timik hiperplazi, miyasteni gravis ve diğer otoimmün hastalıklarla ilişkilidir.

Bu vaka, taban hacminden % 50 daha fazla timik yeniden büyüme olarak tanımlanan timik ribaund (benign timik hiperplazi olarak da adlandırılır) olarak adlandırılan bir fenomeni gösterir. Bu "geri tepme etkisi" timik geri tepme hiperplazisi olarak bilinir. Timusun orijinal boyutuna dönmesi genellikle 9 ay sürer. Timik atrofiyi tetikleyebilen ve daha sonra ribaund oluşturabilen akut stres olaylarına örnekler: pnömoni ve kortikosteroid tedavisidir

Yukarı