Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.8]

Timik karsinomlar, timik epitel hücrelerinden türetilen nadir fakat oldukça agresif, kolayca metastaz yapan bir kanserdir ve çok kötü bir prognoza sahiptir. 

Genellikle paraneoplastik sendromla ilişkili olduğu için bulunan timomadan farklı olarak, timik karsinom hemen hemen her zaman ileri bir aşamada bulunur, çünkü hastalar genellikle atipik semptomlara sahiptir.

Tümör basısına bağlı  semptomlar ve vena cava superior sendromuna yol açar. Ateş, kilo kaybı gibi sistemik bulgular da görülür.

Lokal semptomlar ve vena cava superior sendromuna yol açar. Ateş, kilo kaybı gibi sistemik bulgular da görülür.. Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuza danışın:

  • Bitmek bilmeyen, geçmeyen bir öksürük.
  • Göğüs ağrısı.
  • Nefes almada sorun.

Timik karsinomlar taraması için bilinen bir tümör markeri yoktur.

Patoloji: En sık görülen tip skuamöz hücreli karsinomdur. Diğer organların skuamöz hücreli karsinomları ile ortak özellikler sergiler; keratinize ya da non-keratinize olabilir. Makroskopik olarak kapsüllü değillerdir, timomaların karakteri olan internal fibröz septalar ve nodülasyon timik karsinomlarda görülmez. Sert invaziv kitleler oluştururlar, sıklıkla nekroz ve kanama içerirler. Akciğer karsinomu metastazı en önemli ayırıcı tanıyı oluşturur. CD5, CD70 ve CD117 pozitivitesi

Tedavi: Tümörün tam rezeksiyonu tedavinin temelini oluşturur ve hastalar için en iyi sağ kalım oranına yol açar.

Tedavi: Tümörün tam rezeksiyonu tedavinin temelini oluşturur ve hastalar için en iyi sağ kalım oranına yol açar.

İlk tercimiz  Robotik cerrahi veya   VATS yöntemi yani Minimal invazif teknikler ile onkolojik cerrahiden uzaklaşmadan  ya da rezeksiyon boyutunu küçültmeden tümörü çıkarmaktır. Geride rezidü veya timus dokusu bırakmadan tamamlamak genel amaç olmalıdır.

  1. Torakoskopik /VATS; En çok tercih edilen yöntemdir. İki , üç delikten girilerek  kapalı yöntemle yapılır. Normalde timüs dokusu iman tahtasının altındadır. İman tahtasını yani sternumu kesmeden bu timoma/Timik karsinomu timüs bezi ile beraber küçük kesilerden yapılır. Estetiktir, ağrı az, erken taburcu, iman tahtası kesilmemiş, iman tahtası demir telleri yok gibi bir çok üstünlüğü var.

VATS; tümör çapı çok büyük tümörlerde tercih edilmemelidir.  Çok büyük tümörlere yapıldığında tümörü sağa sola çeviriken  tümöre değip tümör yayılımı olabilir onun için damarları tutmuş, kalp zarı tutulmuş ve büyük çaplı tümörlere yapılmamsı daha doğru olur. Niye tümörün yayılımını engellemek için.

  1. ROBOTİK Cerrahi; VATS ile aynı şekilde küçük deliklerden ve benzer endikasyonlara sahiptir. Cerrah, da Vinci Robotik Cerrahi sistemiyle küçük kesirlerle ameliyatı gerçekleştiriyor. Cerrah operasyonu konsol başında oturarak gerçekleştiriyor. Ameliyatta hasta başında duran bir cerrah konsoldaki cerraha yardım ediyor. Cerrah 3 boyutlu görüntü altında operasyonu gerçekleştiriyor ve kameralarla operasyon alanı 10-12 kat daha büyütülüyor. Bu alet uçları kendi eksenleri etrafında 540 derece dönebiliyor ve insan elinin bilek hareketlerini taklit edebiliyor.
  2. Median Sternotomi. Lokal ileri evre olgularda, özellikle büyük damarları tutmuşsa, superior vena cava invazyonu ve tümör çapı çok büyük ise median sternotomi standart yaklaşım olmalıdır.
  3. Torakotomi: Bazende tömür bir tarafa daha yakın ise ve farklı bir odak var ise bu insizyon şekli tercih edilir.

Timoma/Timik karsinomlara Miyestenia Gravis bazen eşlik ettiği için frenik sinirlerin kesilmemesi çok çok önemli. Eğer kesilirse ciddi bir solunum sıkıntısı yaşıyabilir.

Neoadjuvan Tedavi. Lokal ileri evre olgularda bazen Kemoterapi ve Radyoterapi sonrası cerrahi tercih edilebiliyoruz.
Post operatif Radyoterapi ve Kemoterapi bazı olgularda tercih ediliyor.

Tekrarlayan Timoma ve Timik Karsinom

Tekrarlayan timoma ve timik karsinomlar tedavi edildikten sonra tekrarlayan (geri gelen) kanserdir. Kanser timusta veya vücudun diğer bölgelerinde geri gelebilir. Timik karsinomlar sıklıkla tekrar eder. Timomlar uzun bir süre sonra tekrarlayabilir. Bir timoma geçtikten sonra başka bir kanser türüne sahip olma riski de yüksektir. Bu nedenlerle yaşam boyu takip gereklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı