Trakeostomi - Trakeal Darlık

Bir trakeostomi, bir kişinin nefes borusuna bir tüp yerleştirmek için boyunda bir açıklık oluşturmayı içeren tıbbi veya geçici veya kalıcı bir prosedürdür.Tüp, ses tellerinin altındaki boyunda bir kesikten geçirilir. Bu, havanın akciğerlere girmesine izin verir. Ardından ağızdan, burundan ve boğazdan atlayarak tüpten nefes alınır.Bir trakeostomi genellikle stoma olarak adlandırılır. Bu, boyundaki tüpün geçtiği deliğin adıdır.

Kanser hücrelerinin yayılması tamamen karmaşık bir konudur. Genel olarak, kanser hücrelerinin yakındaki veya başka bir şekilde diğer organlara yayılma yeteneği, diğer birçok faktör arasında, orijinal konum, bağışıklık sisteminin doğası ve kanserli olmayan hücrelerin özellikleri gibi bireysel koşullara bağlıdır.

Neden Bir Trakeostomi Yapılır?

Trakeostomi, hepsi sınırlı hava yollarını içeren çeşitli nedenlerle gerçekleştirilir. Acil durum sırasında hava yolunuz tıkalı olduğunda yapılabilir. Trakeostomi gerektirebilecek durumlar şunları içerir:

 • Anafilaksi
 • Hava yolunun doğum kusurları
 • Aşındırıcı maddenin solunmasından kaynaklanan hava yolu yanıkları
 • Boyunda kanser
 • Kronik akciğer hastalığı
 • Koma
 • Diyafram disfonksiyonu
 • Yüz yanıkları veya cerrahi
 • Enfeksiyon
 • Gırtlak veya larenjektomi hasarı
 • Göğüs duvarında yaralanma
 • Uzun süreli solunum veya ventilatör desteği ihtiyacı
 • Yabancı bir cisim tarafından hava yolunun tıkanması
 • Obstrüktif uyku apnesi
 • Yutmada kullanılan kasların felci
 • Şiddetli boyun veya ağız yaralanmaları
 • Tümörler
 • Vokal kord felci

Trakeostomi İçin Nasıl Hazırlanılır?

Trakeostominiz planlanıyorsa, doktorunuz size prosedüre nasıl hazırlanacağınızı söyleyecektir. Bu işlemden önce 12 saate kadar oruç tutmayı içerebilir.Trakeostominiz acil bir durumda yapılırsa, hazırlanmak için zaman kalmaz.

Trakeostomi Nasıl Yapılır?

Programlanmış trakeostomilerin çoğu için size genel anestezi verilir. Bu, uyuyacağınız ve herhangi bir acı hissetmeyeceğiniz anlamına gelir. Acil durumlarda size lokal anestezi verilir.Bu, boynunuzun deliğin yapıldığı bölgesini uyuşturur. Prosedür sadece anestezi çalışmaya başladıktan sonra başlayacaktır.

Cerrahınız Adem elmanızın hemen altında boynunuza bir kesim yapar. Kesim, nefes borunuz olarak da bilinen trakea dış duvarının kıkırdak halkalarından geçecektir. Delik daha sonra içine bir trakeostomi tüpü sığacak kadar geniş açılır. Sizin için nefes almak için bir makineye ihtiyacınız olması durumunda doktorunuz tüpü ventilatöre bağlayabilir. Tüp, boynunuza dolanan bir bantla yerine sabitlenecektir. Cerrahi ekibiniz size yarayı ve trakeostomi tüpünüzü nasıl koruyacağınızı söyleyecektir.

Bir Trakeostomi Tüpüne Uyum Nasıl Sağlanır?

Bir trakeostomi tüpünden nefes almaya uyum sağlamak genellikle bir ila üç gün sürer. Konuşmak ve ses çıkarmak da biraz pratik gerektirir. Bunun nedeni, soluduğunuz havanın artık ses kutunuzdan geçmemesidir. Bazı insanlar için tüpü örtmek onların konuşmasına yardımcı olur.

Alternatif olarak, trakeostomi tüpüne özel valfler takılabilir. Tüpten hala hava alırken, bu valfler havanın ağız ve burundan çıkmasına izin vererek konuşmaya izin verir.

Trakeostomi Prosedürünün Nedenleri Nelerdir?

Bir trakeostomi genellikle birkaç nedenden dolayı yapılır:

 • Tıkalı bir üst hava yolunu atlamak (üst hava yolunu tıkayan bir nesne, ağızdaki oksijenin akciğerlere ulaşmasını önleyecektir);
 • Hava yolundaki salgıları temizlemek ve çıkarmak;
 • Uzun süreli mekanik havalandırma (solunum makinesi); ve güvenli oksijeni akciğerlere iletir.

Trakeostomi Prosedürünün Riskleri ve Komplikasyonları Nelerdir?

Bir trakeostominin, tüm ameliyatlarda olduğu gibi, hem bilinen hem de öngörülemeyen nedenlerden kaynaklanan olası komplikasyonları ve olası yaralanmaları içerdiğini anlamak önemlidir. Bireyler doku dolaşımında ve iyileşme süreçlerinde ve anestezik reaksiyonlarda farklılık gösterdiğinden, sonuçta sonuçlar veya potansiyel komplikasyonlar konusunda hiçbir garanti verilemez. Trakeostomi prosedürü genellikle acil durumlarda veya çok hasta hastalarda uygulanır. Bu nedenle, bu hasta popülasyonu işlem sırasında ve sonrasında bir komplikasyon riski daha yüksektir.

Tıbbi literatürde aşağıdaki komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu liste her olası komplikasyonu içerecek şekilde tasarlanmamıştır. Burada sadece trakeostomi prosedürü hakkında daha fazla farkındalık ve bilgi sağlamak amacıyla bilgi için listelenmiştir.

 • Hava yolu tıkanıklığı ve salgıların aspirasyonu (nadir).
 • Çok nadir durumlarda, kan ürünlerine veya kan transfüzyonuna duyulan ihtiyaç.
 • Larinks (ses kutusu) veya hava yolunda hasar, sonuçta kalıcı ses değişikliği (nadir).
 • Daha fazla ve daha agresif cerrahi ihtiyacı
 • Enfeksiyon
 • Çevredeki dokularda veya göğüste hava tutulması. Nadir durumlarda, göğüs tüpü gerekebilir
 • Hava yolunun skarlanması veya tüpün çevresindeki yapılara erozyonu (nadir).
 • Kalıcı bir trakeostomi ihtiyacı. Bu büyük olasılıkla gerçek prosedürün kendisinden değil, trakeostomiyi gerekli kılan hastalık sürecinin sonucudur.
 • Bozulmuş yutma ve ses fonksiyonu
 • Boyun yara izi

Açıkçası, traleal darlık geçiren birçok hasta tipi ciddi derecede hasta ve çoklu organ sistemi problemleri var. Doktorlar, hastanın durumuna ve altta yatan tıbbi koşullara göre trakeostomi için ideal zamanlamaya karar verecektir.

Trakeostomi Prosedürü Sırasında Ne Olur?

Trakeostomi, genellikle yoğun bakım ünitesinde veya ameliyathanede yapılır. Her iki konumda da, hasta sürekli olarak nabız oksimetresi (oksijen doygunluğu) ve kardiyak ritim (EKG) ile izlenir. Anestezistler, prosedürü hasta için rahat hale getirmek için genellikle intravenöz ilaç ve lokal anestezi karışımı kullanırlar. Cerrah boyunda bir kesi yapar. Trakea ortada tanımlanır ve yeni solunum geçidinin (trakeostomi tüpü) ses kutusunun (larinks) altına yerleştirilmesine izin vermek için bir açıklık oluşturulur. Özel aletler kullanan yeni teknikler, bu prosedürün perkütan bir yaklaşımla (açık bir cerrahi kesi yerine bir delici yöntem kullanılarak daha az invaziv bir yaklaşım) gerçekleştirilmesini mümkün kılmıştır.

İşlemden Sonra Evde Trakeostomi Bakımı Nasıl Olur?

Cerrahlar, trakeostomiden sonra birkaç gün boyunca iyileşmeyi izleyeceklerdir. Genellikle, ameliyat sırasında yerleştirilen ilk tüp, spesifik koşullara bağlı olarak, ameliyattan sonraki 10 ila 14 gün arasında yeni bir tüp haline getirilir. Sonraki tüp değişiklikleri genellikle tedavi eden hekim veya hemşireler tarafından yönetilir.

Ses tellerine kadar hava akışına izin vererek konuşmaya izin verebilecek özel bir tüp yerleştirme zamanı gelene kadar konuşma zor olacaktır. Bir hasta mekanik ventilasyon gerektirdiğinde, bir balon tarafından havanın tüpün etrafına sızması önlenir.

Bu nedenle, hasta mekanik bir ventilatör üzerindeyken konuşamaz. Doktorlar tüpün boyutunu küçülttükten sonra konuşma mümkün olabilir. Uygun zamanda talimatlar verilecektir. Daha küçük bir tüp yerleştirilinceye kadar oral beslenme de zor olabilir.

Trakeostomi tüpü uzun bir süre gerekli olacaksa, hasta ve ailesi evde bakım konusunda bilgilendirilecektir. Bu, trakeanın emilmesini ve tüpün değiştirilmesini ve temizlenmesini içerecektir. Zaman geldiğinde size bol miktarda bilgi, talimat ve uygulama sağlanacaktır. Genellikle evde sağlık bakımı sağlanacak veya hasta bir ara sağlık tesisine transfer edilecektir.

Bazı durumlarda (özellikle acil veya uzun süreli entübasyon sırasında yapıldığında) trakeostomi kalıcı bir durum olmayacaktır. Hasta trakeostomi tüpü olmadan solunumu tolere edebilirse, cerrahi bölge kapatılabilir ve boynun dışında bir yara izi bırakılabilir.

Trakeal Stenoz Nedir?

Genellikle nefes borusu olarak adlandırılan trakea, ses kutusu ve akciğerler arasındaki hava yoludur. Bu hava yolu daraldığında veya daraltıldığında, durum normal nefes alma yeteneğini kısıtlayan trakeal stenoz olarak bilinir.

Bu durumun iki formu vardır:

Edinilmiş; doğumdan sonra yaralanma veya hastalık nedeniyle

Konjenital; doğumdan beri mevcut

Trakeal stenoz vakalarının çoğu entübasyon veya cerrahi trakeostomi olarak bilinen uzun süreli solunum yardımının bir sonucu olarak gelişir.

Trakeal Stenoz Belirtileri

Trakeal stenoz belirtisi diğer durumlara benzer, bu nedenle özellikle hastanın boğazda bir yaralanma yaşadıysa doktora görünmek önemlidir. Yorgunluk hissine veya genel olmayan bir duyguya (halsizlik) ek olarak, trakeal stenoz belirtileri tipik olarak şunlardır:

 • Hırıltı, öksürme veya nefes darlığı, nefes almada zorluk dahil
 • Solunduğunda ciğerlerinizden gelen yüksek perdeli bir gıcırtı
 • Sık sık zatürree veya üst solunum yolu enfeksiyonu nöbetleri
 • Tedaviye iyi cevap vermeyen astım
 • Göğüs tıkanıklığı
 • Nefes almada duraklamalar (apne)
 • Ağız veya burnun derisinde veya mukoza zarında mavi bir renk

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Nadir olsa da, doğumda trakeal stenoz mevcut olabilir. Daha yaygın olarak, durum bir yaralanma veya hastalığın sonucudur, örneğin

 • Boğaz veya göğüste harici bir yaralanma
 • Tüberküloz dahil olmak üzere viral veya bakteriyel bir yapıdaki enfeksiyonlar
 • Sarkoidoz, papillomatoz, polianjiitli granülomatoz ve amiloidoz gibi bir otoimmün bozukluk
 • Trakeaya baskı yapabilen, böylece hava akışını kısıtlayan iyi huylu veya kötü huylu tümörler

Bazen, boyuna veya göğse radyasyon tedavisinden sonra trakeal stenoz gelişebilir.

Trakeal Stenoz Teşhisi

Hava yolu darlığının belirti ve bulguları ile kendini gösteren risk faktörleri olan bireylerde trakeal stenozdan şüphelenilir (aşağıya bakınız). Bu durum ayrıca bir akış-hacim döngüsü ve boyun ve göğsün bilgisayarlı tomografi görüntülemesine sahip spirometriye dayanarak şüphelenilebilir, ancak genellikle trakeal stenozun varlığını ve şiddetini doğrulamak için fiberoptik bronkoskopi gereklidir.

Trakeal Stenoz Tedavileri

Trakeal stenoz tedavisi için kullanılabilecek birkaç seçenek vardır ve kullanılan tedavi tipi trakeal daralmanın nedenine, yerine ve şiddetine bağlı olacaktır. Kadın Lonca Akciğer Enstitüsü'ndeki cerrahlar mümkün olduğunca minimal invaziv teknikler kullanıyorlar, ancak bu prosedürler bile genel anestezi ve hastanede kalmayı gerektiriyor. Bazı tedavi seçenekleri anında rahatlama sağlayabilir, ancak geçici çözümler olarak kabul edilirken, diğerleri daha iyi uzun vadeli bir çözüm sağlayabilir.

Durum için kısa süreli tedavi seçenekleri lazer cerrahisini ve trakeayı genişletmeyi içerir. Lazer cerrahisi trakeal stenoza neden olan skar dokusunu kaldırabilir. Bu tedavi seçeneği kısa süreli rahatlama sağlayabilir, ancak genellikle kalıcı bir çözüm olarak kabul edilmez. Bazı hastalar için lazer cerrahisi durumu daha da kötüleştirebilir, bu nedenle hastaların tedavi için değerlendirilirken bilgili bir uzmanı görmeleri önemlidir.

Bazı hastalar için trakea, hava yolunu genişletmek için küçük bir balon veya dilatör kullanılarak genişletilebilir. Bu aynı zamanda uzun vadeli bir çözüm olmayabilir.

Genellikle uzun süreli çalıştığı düşünülen tedavi seçenekleri arasında stentleme ve trakeal rekonstrüksiyon yer alır. Stentleme, trakeaya küçük bir metal tüp veya yüksek yoğunluklu polietilen veya polipropilen ağ yerleştirmeyi içerir. Bu tüp daha sonra hava yolunu açık tutar ve hastanın daha kolay nefes almasını sağlar.

Trakea rekonstrüksiyonu, trakeanın sadece küçük bir kısmı tutulduğunda bir seçenektir. İşlem sırasında cerrah hasarlı kısmı çıkarır ve kalan uçları birleştirir.

Trakeostomi ve Trekal Darlık Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Bir trakeostomi genellikle üç nedenden biri için yapılır: tıkalı bir üst hava yolunu atlamak; hava yolundaki salgıları temizlemek ve çıkarmak; daha kolay ve genellikle daha güvenli bir şekilde akciğerlere oksijen iletir.

Bir trakeostomi, olağan solunum yolu bir şekilde tıkandığında veya azaldığında nefes almanıza yardımcı olacak bir hava geçişi sağlar. Sağlık sorunları nefes almanıza yardımcı olmak için uzun süreli bir makinenin (ventilatör) kullanılmasını gerektirdiğinde trakeostomi sıklıkla gereklidir.

Trakeostomi tüpünüzde bir stent varsa, konuşma terapisti veya sağlayıcısı manşetin yemek saatlerinde söndürülmesini sağlayacaktır. Bu yutmayı kolaylaştırır. Eğer bir konuşma valfiniz varsa, yemek yerken kullanabilirsiniz. ... Yemekten önce trakeostomi tüpünü emdirin.

Düşük basınçlı manşetli endotrakeal tüplerin kullanımı, gereksiz travmadan kaçınarak dikkatli entübasyon, trakeostomi yaparken titiz teknik ve postoperatif bakım, komplikasyon olarak trakeal stenoz gelişimini önleyebilir.

Yukarı