Click to rate this post!
[Total: 10 Average: 4.2]

Coil Tedavisi İşlemleri Nasıl Yapılır?

KOAH, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı olarak da bilinen, bronş denilen hava keseciklerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Solunum darlığı, nefes darlığı ya da öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkar. KOAH hastalığının tedavisi konusunda günümüzde sık uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de COİL (akıllı sarmal tel) tedavisidir. Peki COİL tedavisi nedir, işlemleri nasıl yapılır ve faydaları nelerdir? COIL tedavisi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri sizler için bir araya getirdik.

Coil Tedavisi Nedir?

Özellikle son yıllarda KOAH hastalığı ilaç tedavisinin yanı sıra, girişimsel yöntemlerle de tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla geliştirilmiş olan yeni tedavi yöntemlerinden biri olan coil, anevrizmanın içinin doldurulması adına kullanılan ve genellikle platin malzemeden yapılmış olan bir çeşit teldir. Hastalığın amfizem adı verilen türünde bronkoskop adı da verilen kameralı sistemler aracılığıyla solunum yollarına girilmesi, valv ya da coil denilen cihazlar yerleştirilmesi ve böylelikle akciğerlerin hacminin küçültülerek hastaların bundan yarar görmesi sağlanmaktadır.

Coil, daha önceden yapılmış olan bilgisayarlı tomografi sonucunda belirlenmiş olan, akciğerler içerisinde amfizemli olarak tespit edilmiş bölgelere yerleştirilir. Yerleştirilen tel ilk açıldığında düzdür ve yerleştirildiği zaman spiral şeklini alır. Sarmallar açıldığı zaman akciğerin büzüşmesi sağlanır ve küçük hava yolları açık tutularak fazla havanın dışarı çıkması sağlanır. Böylelikle akciğerin doğal esnekliği de korunmuş olur. Coil, akciğerin dokusu düzeyinde son derece etkilidir.

Coil Tedavisi İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Cerrahi bir operasyon olmayan Coil tedavisi, ameliyathanede ve hasta genel anestezi etkisinde iken yapılıyor. Operasyondan bir gün önce hastanın yatışının gerçekleşmesi ve ilk kontrollerinin yapılması adına hastaneye gelmesi gerekiyor. Operasyon için anestezi ve kardiyoloji bölümlerinden onay alındıktan sonra, operasyon gerçekleştiriliyor. Coil tedavisi sırasında uygulanan işlem adımları ise şu şekilde:

 • Genel anestezi ile hasta uyutulur,
 • Bronkoskopi cihazı ile akciğerin en hasarlı olduğu bölgeye ilerlenir,
 • Bronkoskopi cihazının içinde bulunan bir kateter yardımıyla coil adı verilen akıllı teller, akciğerin bu hasarlı bölgesine yerleştirilir,
 • Ortalama olarak 10-12 adet coil akıllı sarmal tel hasarlı alana yerleştirilir ve böylece hasarlı bölgenin devre dışı bırakılması sağlanır.

Tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra hasta nefes aldığında, alınan nefes bu hasarlı alandan akciğerin sağlam tarafına yönlendirilmiş olur. Bu operasyon yaklaşık olarak 45 dakika sürmektedir. Bu işlem cerrahi bir müdahale değil, endoskopik bir işlemdir ve bu sebeple herhangi bir kesi izi ya da dikiş bulunmaz. Operasyondan sonra servise alınan hasta, ertesi yapılan akciğer grafisi kontrollerinin ardından bir sorunla karşılaşılmazsa, taburcu edilir.

Coil Tedavisi Üzerine Yapılan Çalışmalardan Çıkan Sonuçlar

Bugüne kadar Coil tedavisi ile ilgili olarak yapılmış olan pek çok çalışma bulunuyor ve bu çalışmalardan elde edilmiş olan önemli sonuçlar mevcut. Coil tedavisinin özellikle yandaki loblardan sağlanan bir havalanmaya sahip olmayan, heterojen amfizemi bulunan hastalarda faydalar gösterdiği görülmüştür. Fakat tellerin çok uzun süre çıkarılması konusunda belirsizlik bulunmaktadır.

Aynı zamanda tellerin istenen performansı verebilmesi adına kısmen sağlam bir akciğer dokusunun mevcut bulunması gerekmektedir. Eğer akciğer dokusu aşırı şekilde hasar görmüş ise ya da büyük bir hava kisti oluşmuş ise bu durumunda coil tedavisinin uygulanması önerilmiyor. Son olarak, bugüne kadar Coil tedavisi kullanılarak tedavi edilmiş olan hastaların sayısı oldukça az. Dolayısıyla hem bu çalışmanın etkinliğini, hem güvenilirliğini, hem de uzun vadede alınabilecek olan sonuçları görmek adına, daha fazla sayıda hastayı içeren çalışmaların yapılması gerekiyor.

Coil Tedavisinin Faydaları

Bugüne kadar Coil tedavisi uygulanmış olan hastaların gördüğü faydalarla ilgili etkili sonuçlar elde edilmiş durumda. Avrupa’da yapılmış olan klinik çalışmalara göre coil tedavisi uygulanan hastalar için şunları söylemek mümkün:

 • Akciğer fonksiyonlarında, egzersiz kapasitesinde ve yaşam kalitesinde artış gözlenmiştir,
 • Bir yıldan daha uzun süren düzelmeler ile karşılaşılmıştır,
 • Sarmallar, homojen amfizemi bulunan hastalarda etkinlik göstermiştir,
 • Sarmal tellerin hava yolunu tıkamıyor olması sebebiyle, amfizemde sıklıkla karşılaşılan bir durum olan kollateral ventilasyon gelişmemiştir.

Coil tedavisi dünya üzerinde çok fazla uygulanmış olan bir yöntem olmadığı için, elde edilen sonuçlarda kısıtlıdır. Gelecekte coil tedavisinin yaygın olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte tedavi hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olunacaktır.

Akciğerde Gelişen Amfizem Nedir?

Bir kronik akciğer rahatsızlığı olan amfizem, akciğerlerde dönüşü olmayan hasarlara neden olabilmektedir. Amfizemin ortaya çıkmasına neden olan en önemli belirtiler şu şekilde listelenmiştir:

 • Dinlenirken bile nefes darlığı sıkıntısı çekmek,
 • Boğuluyormuş hissi,
 • Hiç geçmeyen yorgunluk,
 • Hırıltılı solunum ya da kronik hale gelen öksürük,
 • Sıkça yaşanan akciğer enfeksiyonları.

Eğer bir hastada bu belirtilerden biri ya da birkaçı bir arada görülürse, hastadan amfizem şüphesiyle gerekli tetkikleri yaptırması istenir. Çünkü amfizemin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, herhangi bir müdahalede bulunulmaması neticesinde ilerleyebilir. Hastalığın ilerleyen seviyelerinde yaşanabilecek olan durumlar şu şekilde belirtillmiştir:

 

 • Dinlenirken bile nefes darlığı çeken hastalar, kendilerini sürekli olarak yorgun hisseder ve aynı zamanda hırıltılı bir şekilde nefes alıp verirler. Söz konusu durumlar aynı zamanda akciğer enfeksiyonlarının sık yaşanmasına neden olur.
 • Amfizem başka solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabileceği gibi, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi başka sorunları olan hastalarda çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkarabilir.
 • Amfizemin kötüleşmesi hastaları daha hareketsiz bir hale getirir. Eğer hastanın başka sağlık sorunları da varsa, durum daha da kötüleşebilir.

Coil Tedavisine Alternatif Olarak Uygulanabilecek Tedavi Yöntemleri

Amfizemin ortaya çıktığı durumlarda genellikle ilk aşamada ilaç tedavisi, solunum egzersizleri ya da oksijen tedavisi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Fakat söz konusu tedavi yöntemleri amfizemin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayabilir. Bu durumda amfizem belirtilerinin giderilmesi için farklı tedavi yöntemlerine başvurulur. En sık uygulanan yöntemlerden biri, büyümüş olan akciğer dokusundaki bir kısmı gidermek için akciğer hacim küçültme cerrahisi uygulanmasıdır. Uygulanan bu cerrahi işlemde hastanın çok uzun süre hastanede kalması gerekebilir ve aynı şekilde iyileşme süreci de oldukça uzundur.

Bir diğer tedavi yöntemi olarak endobronşiyal sarmal tedavi uygulanabilir. Bu yöntem ile akciğerlerdeki sorunlu alanlar açık hava yollarına bağlanır ve hastaların hava yolunun çökmesi engellenmiş olur. Bu operasyondan sonra hastalar daha rahat nefes alıp verebilmektedir. Bir implant olan sarmal, akciğer dokusunu toplar ve sıkıştırır. Hava yollarını gererek açarlar ve hava yolu çökmesini engellerler. Bu yöntem 2008 yılından bu yana hemen hemen tüm Avrupa’da uygulanmaktadır.

KOAH günümüzde çok sayıda insanın yaşadığı ve genellikle yoğun sigara tüketimine bağlı olarak gerçekleşen bir hastalıktır. Bu yüzden hastaların KOAH teşhisi konduğu zaman sigara kullanımı kesin olarak bırakmaları gerekmektedir. Aynı zamanda yaşam standartlarını da bu hastalığa göre düzenlemek zorundadırlar. Aksi halde hastalık ilerleyebilir ve ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabilir. Hem bu sonuçlarla karşılaşmamak, hem de yaşam kalitenizi artırmak için bu önlemleri almak büyük önem taşıyor. Ayrıca çeşitli belirtiler göstermeseniz bile zaman zaman doktora giderek akciğerleriniz durumu hakkında tetkikler yaptırmanız yararınıza olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı