Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kunduracı göğsü, göğüs kafesinin ön tarafının anormal bir şekilde içe doğru çöktüğü bir durumdur. Bu durum tıbbi adıyla pektus ekskavatum olarak da tanımlanır. Göğüs kafesinin kemikleri ve kıkırdakları normalden fazla içeriye doğru çöker. Bu durumda göğüs kafesinin üst kısmının içe çökük bir görünüm oluşmasına yol açar.

Pektus ekskavatum, genellikle doğuştan gelir ve bir kişinin göğüs kafesi şeklini etkiler. Pektus ekskavatumun tedavisi, hastalığın yoğunluğuna ve semptomlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tedavi seçenekleri arasında hafif veya semptomsuz durumlar görülürse tedavi gerekli olmayabilir. Sadece düzenli olarak izlem yapılmalıdır.

Noncerrahi tedaviler de kunduracı göğsü rahatsızlığında etkilidir. Bu tedaviler, göğüs kafesini dışarı doğru itmeye veya desteklemeye çalışır. Genellikle genç yaşlardaki çocuklar için kullanılır. Cerrahi düzeltme, pektus ekskavatumun daha ciddi veya semptomatik vakaları için gerekebilir. Cerrahi, göğüs kafesini düzeltmeyi amaçlar. Genellikle genç yetişkinler ve yetişkinler için önerilir.

Tedavi seçenekleri bir kişinin durumuna ve semptomlarına bağlı olarak kişiselleştirilir. Pektus ekskavatum tedavisi genellikle bir cerrahi uzman veya plastik cerrah tarafından yönetilir. Hastaların, tedavi seçenekleri hakkında bir sağlık profesyoneliyle danışmaları ve durumlarına uygun bir tedavi planı geliştirmeleri önemlidir.

Kunduracı Göğsü Nedir?

Pektus ekskavatum, göğüs kafesinin ön tarafının anormal bir şekilde içe doğru çökmesi nedeniyle oluşan bir tıbbi durumdur. Bu durum göğüs kafesinin kemikleri ve kıkırdaklarının normalden fazla içeriye doğru çökmesi sonucu göğüs kafesinin üst kısmının içe çökmüş bir görünüm kazanmasıyla oluşur. Pektus ekskavatum, yaygın olarak halk arasında kunduracı göğsü olarak da adlandırılır.

Pektus ekskavatum, genellikle doğuştan gelir ve genetik faktörlerle ilişkilendirilir. Bu durum, estetik bir sorunun ötesinde nefes alma zorluğu veya göğüs ağrısı gibi semptomlara neden olabilir. Pektus ekskavatumun tedavisi, durumun şiddetine ve semptomlara bağlı olarak değişebilir. Hafif vakalarda tedavi gerekli olmayabilir. Ancak daha ciddi vakalarda cerrahi müdahale önerilebilir. Tedavi seçenekleri bir kişinin durumuna göre kişiselleştirilir ve cerrahi düzeltme, göğüs kafesinin normal görünümünü geri kazandırma amaçlanır. Pektus ekskavatumun tedavisi bir cerrahi uzman tarafından yönetilmelidir.

Kunduracı Göğsü (Pektus Ekskavatum) Hangi Semptomlarla
Ortaya Çıkar?

Kunduracı göğsü yani pektus ekskavatum semptomlara neden olan bir göğüs kafesi hasarıdır. Semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve pektus ekskavatumun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Semptomların şiddetli olması durumunda, tıbbi değerlendirme ve tedavi önerilir. Bu durum, genellikle şu şekilde ortaya çıkar:

 • Göğüs kafesinin ön tarafının anormal bir şekilde içe doğru çökmüş görünümü, başlıca semptomdur.
 • Bazı hastalar, göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi yaşayabilir.
 • Pektus ekskavatum, bazen akciğer fonksiyonlarını etkileyerek nefes alma zorluğuna neden olabilir.
 • Ciddi vakalarda kalp ve dolaşım sistemi üzerinde baskı yapabilir, bu da kalp atış hızını ve ritmini etkileyebilir.
 • Kunduracı göğsü, estetik bir sorun olarak kabul edilir ve kişinin görünüşünden rahatsızlık duymasına neden olabilir.

Kunduracı Göğsü (Pektus Ekskavatum) Neden Ortaya Çıkar?

Kunduracı göğsü, tıbbi bir şekilde pektus ekskavatum olarak da tanımlanmaktadır. Pektus ekskavatum, göğüs kafesinin ön tarafının anormal bir şekilde içe doğru çökmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durumun meydana gelmesinde genetik faktörler oldukça etkilidir. Pektus ekskavatumun en yaygın nedeni genetik yatkınlıktır. Aile geçmişi, bu durumun gelişme riskini artırabilir.

Bazı durumlarda, bağ dokusu anormallikleri, göğüs kafesinin normal gelişimini etkileyebilir. Hızlı büyüme dönemlerinde, kemik ve kıkırdak yapının anormal bir şekilde gelişmesi sonucu ekskavatum ortaya çıkabilir. Göğüs kafesi kaslarının veya kıkırdakların gelişimindeki sorunlar pektus ekskavatumun bir nedeni olabilir.

Pektus ekskavatum estetik ve nefes alma sorunlarına neden olabilir. Tedavi yöntemleri, hastalığın şiddetine ve belirtilerine bağlı kalarak cerrahi düzeltme veya diğer müdahaleleri içerebilmektedir. Bir kişi kunduracı göğsü şüphesi taşıyorsa, bir sağlık profesyoneline danışmalı ve değerlendirme yapmalıdır.

Kunduracı Göğsü Nedir

Kunduracı Göğsü (Pektus Ekskavatum) Teşhisi Nasıl Konur?

Kunduracı göğsü (pektus ekskavatum) teşhisi, genellikle bir dizi klinik ve görüntüleme yöntemi kullanılarak konulmaktadır. Teşhis, bir sağlık profesyoneli tarafından yapılır ve hastanın belirtileri ve deformitesinin şiddeti dikkate alınarak yapılır.

Pektus ekskavatum teşhisi uzmanın değerlendirmesi ve görüntüleme testleri sonuçlarına dayanır. Tedavi seçenekleri, teşhisin ardından durumun şiddetine ve semptomlara bağlı olarak belirlenir. Teşhis sürecinde izlenen temel adımlar şu şekildedir:

 • Bir sağlık profesyoneli, hastanın göğüs kafesini ve deformitenin görünümünü dikkatlice inceleyerek başlar. Deformitenin şiddeti ve semptomların varlığı fizik muayene sırasında değerlendirilir.
 • Hasta ve aile öyküsü incelenir. Aile geçmişi, pektus ekskavatumun genetik yatkınlıkla ilişkili olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Teşhisi doğrulamak ve deformitenin şiddetini değerlendirmek için görüntüleme testleri yapılabilir. Bunlar genellikle röntgen veya bilgisayarlı tomografi taramalarını içerebilir.
 • Pektus ekskavatumun akciğer fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek amacıyla solunum fonksiyon testleri yapılabilir.

Pektus Ekskavatum Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pektus ekskavatumun tedavi yöntemleri, durumun şiddetine, belirtiler ve hasta yaşına bağlı kalınarak değişiklik gösterebilir. Tedavi yöntemleri hastanın bireysel durumuna göre kişiselleştirilir ve cerrahi müdahale gerekiyorsa genellikle bir cerrahi uzman tarafından yönetilir. Tedavi, semptomların şiddeti ve hastanın yaşına göre belirlenir. Yaygın bir şekilde kullanılan pektus ekskavatum tedavi yöntemleri şu şekildedir:

 • Hafif vakalarda, semptomlar yoksa veya minimalse, doktorlar sadece gözlem önerebilir. Hastanın durumu düzenli olarak izlenir.
 • Noncerrahi seçenekler, göğüs kafesini dışarı doğru itmeye veya desteklemeye çalışır. Genellikle genç çocuklarda ve ergenlerde kullanılır.
 • Cerrahi müdahale, pektus ekskavatumun daha ciddi veya semptomatik vakaları için önerilir. En yaygın olarak kullanılan yöntem Nuss prosedürü olarak bilinir. Bu işlem, göğüs kafesini dışarı doğru itmek için özel metal çubuklar veya plakalar kullanır.
 • Bazı hastalar, görsel olarak rahatsız oldukları için estetik ameliyatlar düşünebilir. Bununla birlikte, bu tür ameliyatlar semptomları tedavi etmez.

Kunduracı Göğsü Ameliyatı Öncesinde ve Sonrasında
Nelere Dikkat Edilmelidir?

Kunduracı göğsü ameliyatı öncesi ve sonrasında dikkate alınması gereken bazı önemli faktörler vardır. Ameliyat öncesinde doktorunuzla ameliyat süreci hakkında iyi bir iletişim kurun. Sorularınızı sorun, endişelerinizi söyleyin ve doktorunuzun talimatlarına uygun hareket edin.

Ameliyat sonrasında ise doktor talimatlarına kesinlikle uyun. İlaçları düzenli olarak kullanın ve planlanmış kontrolleri kaçırmayın. Doktorunuzun verdiği ağrı kesicileri kullanarak rahatlığı sağlayın. Yeterli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Doktorunuzun tavsiyelerine uyarak yavaşça normal aktivitelere dönün.

Kunduracı Göğsü Görülme Sıklığı Nedir?

Kunduracı göğsü (pektus ekskavatum), toplumda oldukça yaygın olarak karşılaşılabilen bir durumdur. Pektus ekskavatumun görülme sıklığı, coğrafi bölge, cinsiyete, yaşa ve genetik faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak bu durum erkeklerde kızlara göre daha yaygın görülür. Belirli ailelerde genetik yatkınlık daha fazla görülmektedir.

Pektus ekskavatumun hafif formları, yaşam boyu fark edilmeyebilir veya sadece hafif belirtiler görülmesine yol açabilir. Daha şiddetli vakalar, çocukluk veya ergenlik döneminde daha belirgin hale gelebilir.

İstatistiklere göre pektus ekskavatumun toplumun belirli bir yüzdesinde görüldüğünü göstermektedir. Ancak görülme sıklığı kesin bir rakam vermek zor olabilmektedir. Bu nedenle, hastalar bu durumu teşhis ve tedavi etmek için bir uzman ile mutlaka görüşmelidir. Uzman hasta için en uygun tedavi yöntemini belirleyerek uygulayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı