Plevral Kitleler

Plevra kitleler (tümörler) yaklaşık %95’ i metastatik orijinlidir.  Primer plevral tümörler nadirdir ve sıklığı %0,3-%3,5’tir. Primer plevral tümörlerin %90’ı mezotelyoma, %5’i soliter fibröz tümör ve %5’i diğerleridir.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4]

Benign Plevral Lezyonlar

 • Plevral Plaklar
 • Ekstraplevral Yağ
 • Lokalize Soliter Fibröz Tümör
 • Lipom

Malign Plevral Lezyonlar

 • Malignant Mezotelyoma
 • Metastaz

Plevral Plaklar

Plevral Kitleler nedirPlevral plaklar yaygın veya lokal plevra kalınlaşması şeklinde gözlenirler. Düzgün veya düzensiz yüzeyli olabilirler. 

Bu plaklar; tüberküloz gibi enfeksiyonlar, geçirilmiş hemotoraks veya ampiyem gibi plevral patolojiler, asbest maruziyeti veya ilaçlar sık karşılaşılan nedenleridir.

Bazende iki taraflı plevral kalınlaşmanın en sık nedeni ise asbest maruziyetidir. Bu kalsifiye plaklar genelde selim lezyonlardır çıkartılması gerekmez takip edilirler. Malignite şüphesi var ise VATS Biopsi yapmak lazım.

Ekstraplevral Yağ

Ekstraplevral mesafedeki yağ dokusundaki kalınlaşma çoğunlukla 4. ve 8. kostalar arasında posteriyorda daha belirgin gözlenebilir. Bu çıkartmayı gerektirmez.

Lipom

Lipomlar sıklıkla asemptomatiktir. Lipomlar  homojen yağ dansiteleri içermeleri nedeniyle BT ile kolaylıkla tanı  konur İç yapısında yağ içermesine rağmen belirgin heterojen izlenen kitlelerde liposarkom gelişimi akla gelmelidir. Heterojen kitlelerde yağ içeriğini göstermek amacıyla MRG ile yağ baskılayıcı kesitlerde görüntü alınabilir.

Lokalize Soliter Fibröz Tümör

Bu tümörlerin %80’i viseral plevradan , % 20’si de parietal plevra, mediasten veya diafragmadan kaynaklanır ve hemitoraksı dolduracak boyutlara ulaşabilir. Viseral plevradan kaynaklı tümörler akciğere pedikül ile bağlı şekilde görülürler.  Soliter fibröz tümörler benign özellikler sergilemelerine rağmen, bu tümörlerin %12’si malign karakterdedir. Bu malignitenin göstergesi çevre dokuya olan infiltrasyondur ve akciğer dokusuna doğru uzanan tümörler daha çok malign özellik gösterir.

Plevral Kitleler Tanısı ve tedavisi

Plevral Kitleler Tanısı

PA akciğer grafisi

 • Tümör akciğer filminde solunumla yer değiştirebilir.

Toraks BT

 • Toraks BT’de düzgün sınırlı, çevreye invazyon göstermeyen lezyonlar şeklinde görülür

Toraks MR

PET- CT

 • PET-CT’nin bu tümörlerin değerlendirmesindeki rolü bilinmemekle beraber, vaka bildirimlerinde orta yoğunlukta FDG tutulumu görülmüştür

Patolojik Tanı

 • Histopatolojik incelem için invaziv metodlarla bol materyal almak gerekir
 • Tru-cut biopsisi
 • Torakoskopik(VATS) biopsisi

Soliter fibröz tümörlere genellikle cerrahi sonucu çıkarılan spesimenin immünohistokimyasal boyalarla incelemesi sonucu tanı konmaktadır.

Plevral Kitleler Tedavisi

Soliter fibröz tümörlerin tedavisi cerrahi olarak komplet olarak çıkarılmasıdır.

Yeterli cerrahi sınır tümör sınırından en az 2 cmlik normal dokununda çıkarılması gerekir.

Eğer toraks duvarına yapışık ise ekstraplevral diseksiyon yapılabilir, eğer doğru cerrahi plan olmadığı düşünülen olgularda göğüs duvarı rezeksiyonu yapılmalıdır.

Bazı olgularda tümörlerde segmental rezeksiyon ya da lobektomi de düşünülebilir.

Benign tümörlerde uzun dönem tekrarlama oranı %8’dir ve tekrarlama durumunda rerezeksiyon sıklıkla uygulanmaktadır. benign tümörlerde uzun dönem sağkalım mükemmeldir

Malign tümörlerde rekürens görülebilir.

Onkolojik Tedavi

Evre 0-2 hastalarda adjuvan tedavi önerilmez. Evre 3 hastalarda adjuvan tedavi yapılması önerilmektedir ve 2 yıl süreyle 6 ayda bir radyolojik takip yapılmalıdır.

Malign Mezotelyoma

Primer plevral tümörlerin %90’ı mezotelyomadır.  Malign mezotelyoma  ayrı bir başlık altında anlatılmıştır. Detayı ordan bakılmalıdır.

Plevral metastaz

Vucuttaki bir çok kanser plevraya metastaz yapabilir. Bunlardan en fazla akciğer kanseri, meme kanseri,  gastrointestinal sistem, böbrek ve over tümörleri gibi.

Plevral 

Plevral kitleler tanısı torakoskopik olarak konur.

Tedavi

Plevral metastazların tedavisi kansere göre değişmektedir. Genelde cerrahi yapılmaz. Onkolojik tedavi düzenlenir.  Bazı kanser çeşitlerinde cerrahi önerilir. Mesela timomanın akciğer metastazına rezeksiyon öneriyoruz. Eğer plevral effüzyon var ise kateter ile boşaltıp kimyasal(talc)  plöredesiz yapıyoruz.

2 Comments to “ Plevral Kitleler Nedir? Tanısı ve Tedavisi”

 1. Selda says :Cevapla

  Hocam merhaba 2.ci bir görüş almak istiyorum BT sonucumu yorumlarsanız memnun olurum Sol akciğer alt lob superior segment plevrasinda hafif kontur duzensizlikleri dikkat çekmiştir Teşekkürler

 2. suzan says :Cevapla

  merhaba sayın hocam babam 4 evre akciğer kanseri şu anda süreyya paşada palyatif serviste yatmaktadır doktor elimize bi kağıt verdi yapacak bişey yok dedi size yazıyorum lütfen bi çaresi varmı bi bakarmısınız şimdiden teşekkür ederim .
  sağda pleveal kavitede subsantimetrik lokule ve yoğun içerikli efüzyon mevcut olup plevral tabakalarda multiple kitlesel lezyonlar ve nodüller mevcuttur. Sağda ön aksiler hatta plevral kitle tkomşu kotta destrüksiyona neden olarak cilt altı yağlı dokuya invazedir. Bu düzeyde insizyon hattı altında derin yerleşimli 2,5 cm çaplı abse ile uyumlu olabilecek kalın cidarlı koleksiyon ve cilde uzanan fistül traktı izlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yukarı